PARTNERZY KONGRESU

 

 

kg

 

-----------------------------------------------------------

GŁÓWNY PARTNER KONGRESU

-----------------------------------------------------------

PGNIG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. GK PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG w Świnoujściu. Za pomocą sieci dystrybucyjnych gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

GS

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Do obowiązków spółki należy:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób bezpieczny, skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
 • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
 • konserwacja, remonty oraz rozbudowa sieci i instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
 • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
 • dostarczanie podmiotom rynku gazowego informacji potrzebnych dla korzystania z krajowego systemu przesyłowego,
 • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz obowiązującej Ustawy Prawo Energetyczne.

 

 

-----------------------------------------------------------

PARTNER KONGRESU

-----------------------------------------------------------

 

 

ewe

 

EWE jest przedsiębiorstwem energetycznym, którego celem jest zapewnianie lepszego dostępu do nowoczesnych źródeł energii i doradztwo w zakresie ich wykorzystania.

Wieloletnie doświadczenie i wysoka jakość obsługi Klientów dają firmie solidną pozycję na rynku dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Koncern EWE w Polsce dynamicznie rozwija zakres swoich usług zarówno pod względem terytorialnym jak i produktowym. Firma dąży do oferowania swoim Klientom zróżnicowanych rozwiązań multienergetycznych od jednego dostawcy.
 

xx

COMMON S.A. jest polską firmą inżynierską, specjalizującą się w systemach opomiarowania gazu.

Nasza oferta to:

 • gazomierze: turbinowe CGT, rotorowe CGR
 • przepływomierze turbinowe CPT
 • przeliczniki bateryjno-sieciowe CMK
 • rejestratory ciśnienia i temperatury CRP
 • moduły telemetryczne CMB, CTS
 • szafki AKP typu CST
 • akcesoria elektroniczne do transmisji danych

COMMON SPÓŁKA AKCYJNA (ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź), Tel.: 42 253 66 00, Fax: 42 253 66 99, E-mail: common@common.plwww.common.pl

 

 

Europol

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał – Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych inwestycji energetycznych w Europie przełomu XX i XXI wieku.

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych.

EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

 

 

GSP

 

Spółka Gas Storage Poland jest operatorem systemu magazynowania gazu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny.

Spółka świadczy swoje usługi wykorzystując instalacje magazynowe w stopniu optymalnym, zapewniając wszystkim uczestnikom rynku jednolite i najwyższe standardy współpracy. Zarządza przepływami paliw gazowych kierowanymi do i odbieranymi z instalacji magazynowych oraz zapewnia utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw. Jest gwarantem bezpiecznego funkcjonowania instalacji magazynowych i niezawodnej realizacji umów z użytkownikami tych instalacji.

Gas Storage Poland sp. z o.o. współpracuje z innymi operatorami systemów gazowych i przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych. Jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka należy do Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

 

GC

 

Gascontrol Polska to firma, zatrudniająca uprawnioną i wysokowykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz dysponująca nowoczesnym sprzętem. Jej sztandarowym produktem jest usługa przełączeń metodą TDW,  dostawa gazu ziemnego LNG, CNG, budowa stacji  regazyfikacji LNG oraz CNG.  SRP oraz budowa i spawanie liniowe gazociągów  do średnicy DN 1000, UZU wysokiego ciśnienia.”

GASCONTROL Polska Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 60, 43-267 Suszec, www.gascontrol-polska.pl, biuro@gascontrol-polska.pl

 

 

x

 

 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy od ponad 70 lat działa na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. INIG-PIB, na podstawie decyzji MIiB, został upoważniony do wydawania Krajowych Ocen Technicznych (KOT) dla wyznaczonej grupy wyrobów budowlanych. Prowadzi certyfikację dobrowolną gazomierzy miechowych na nowy znak bezpieczeństwa i jakości Q INIG.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, www.inig.pl   email: office@inig.pl

INTERGAZ

 

ZWUG Intergaz jako oficjalny przedstawiciel firmy Elster-Honeywell w Polsce ma w swojej ofercie gazomierze przemysłowe miechowe, rotorowe, turbinowe, ultradźwiękowe, laboratoryjne, przepływomierze, chromatografy, przeliczniki objętości gazu, reduktory ciśnienia gazu od 10 do 625 m3/h.

“Intergaz” świadczy usługi w zakresie serwisu gazomierzy rotorowych, turbinowych i przepływomierzy o przepływie od 0,01 m3/h – 1000 m3/h, jak również badania szczelności gazomierzy turbinowych przy ciśnieniu do 200 bar.

INTERGAZ Sp. z o.o. (ul. Nakielska 42/44, 42-600 Tarnowskie Góry) www.intergaz.eu, intergaz@intergaz.eu
 

 

xx

 

 

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

 • dostawca usług inżynieryjnych dla inwestycji infrastrukturalnych
 • obecny na wszystkich etapach procesów inwestycyjnych – od analiz i studiów wy­konalności, poprzez projekty budowlane, wykonawcze oraz dokumentacje specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia procedur administracyjnych.

PGNIG GAZOPROJEKT S.A. (Ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław), www.gazoprojekt.pl, e-mail: sekretariat@gazoprojekt.pl

 

 

T

 

 

PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

PGNiG TERMIKA SA wraz z zależnymi spółkami tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA. W strukturze Grupy PGNiG TERMIKA funkcjonują: PGNIG TERMIKA SA, PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., PGNIG TERMIKA Energetyka Rozproszona S.A., Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z  o.o.

Należące do PGNiG TERMIKA warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa około 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

Ciepło, które wytwarzamy w naszych elektrociepłowniach, dociera do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Wytwarzane jest w pięciu zakładach: Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Elektrociepłowni Pruszków, Ciepłowni Kawęczyn, Ciepłowni Wola.

W sumie nasze zakłady wytwarzają rocznie około 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWht ciepła. Ciepło, które wytwarza PGNiG TERMIKA, jest dystrybuowane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej:

 • w Warszawie – poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do Veolii Energii Warszawa;
 • w Pruszkowe – poprzez własną sieć ciepłowniczą

Spółka PGNIG TERMIKA od 2012 r. jest częścią grupy kapitałowej PGNIG.

PSG


Polska Spółka Gazownictwa jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ok. 11 100 pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 180 tysięcy km gazociągów do niemal 7 milionów klientów. Rok 2017 był pierwszym rokiem działalności PSG w nowej strukturze organizacyjnej, ściśle skorelowanej z podziałem administracyjnym kraju. Zamiast dotychczasowych 6 Oddziałów Spółki powstało 17 nowych Oddziałów Zakładów Gazowniczych oraz 172 Gazownie i Placówki Gazownicze na terenie całego kraju. Dzięki temu znacznie skrócono ścieżki decyzyjne, a klienci mają ułatwiony dostęp do usług PSG. Polska Spółka Gazownictwa aktywnie współpracuje z samorządami przy likwidacji tzw. białych plam na mapie polskiego gazownictwa oraz zwiększeniu stopnia gazyfikacji Polski. Do tej pory podpisała już 491 listów intencyjnych w sprawie gazyfikacji nowych terenów, a według szacunków do 2022 roku zgazyfikowanych zostanie ok. 125 nowych gmin. Spółka intensywnie rozwija budowę stacji regazyfikacji LNG. W 2017 r. prowadzonych było 11 projektów budowy nowych stacji, których realizacja zakończy się w latach 2018-2019. Ponadto zostało zidentyfikowanych ok. 400 kolejnych potencjalnych lokalizacji. Tak zwana gazyfikacja wyspowa to szansa na dostarczanie gazu odbiorcom w przypadkach, gdy budowa tradycyjnej sieci gazowej jest trudna, kosztowna i długotrwała.

 

 

Radiatym


Producent:

monobloków izolacyjnych  (zakres DN15 do DN3000/50MPa/25kV), kompensatorów liniowych Typ KLR (zakres DN100 do DN1000/10MPa), IPK (zakres DN10 do DN1400/25MPa), zbiorników ciśnieniowych (zakres do DN3000/50MPa), śluz  (zakres do DN1000/10MPa), połączeń Pe/Stal do gazu i wody (zakres DN15 do DN1200/1MPa), przyłączy domowych do gazu (zakres DN20 do DN250/1MPa)

RADIATYM Sp. z o.o., (ul. Przewozowa 20, 44-100 Gliwice), www.radiatym.pl, biuro@radiatym.com.pl

tk

Targi Kielce, jeden z dwóch liderów targowych w Polsce, to 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, a w tym 36 000 m2 w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. W kalendarzu ośrodka jest ponad 70 wydarzeń rocznie –targów, wystaw i 700 konferencji. Targi Kielce to rocznie ponad 248 000 zwiedzających i gości z blisko 60 krajów, 7 600 firm oraz 255 000 m2 wynajętej powierzchni wystawienniczej.

 

 

EUGaz86.23 KB