ST-IGG-0705:2019

Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT).
Gaseous fuels odorisation. Methods for the determination of tetrahydrothiophene (THT).

wersja elektroniczna
235,20 
wersja papierowa
261,45 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0705:2012
USTANOWIONY DNIA
30 grudnia 2019 r.
NR ISBN
978-83-61909-91-0

Informacje dodatkowe

W standardzie określono jednolite wymagania, wytyczne, zalecenia oraz metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu w paliwie gazowym. Podano w nim niezbędne wymagania do przeprowadzenia prawidłowego poboru próbki gazu oraz analizy stężenia środka nawaniającego w gazie.

Do oznaczania stężenia środka nawaniającego w paliwie gazowym można posługiwać się także własną metodyką, nie opisaną w poniższym standardzie, pod warunkiem przeprowadzenia procesu walidacji, który jednoznacznie stwierdzi przydatność zastosowanej metodyki analitycznej.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Pobieranie próbki
  • Postanowienia ogólne
  • Odpowiedzialność i uprawnienia
  • Wytyczne wyboru punktu pobierania próbek
  • Stosowane próbniki
  • Materiały
  • Pobieranie próbek
  • Transport i przechowywanie próbek gazu
 5. Metoda chromatografii gazowej
  • Postanowienia ogólne
  • Zakres stosowania metody
  • Zasada metody
  • Dozowanie próbki
  • Podstawowe etapy analizy chromatograficznej
  • Wykonanie oznaczenia zawartości THT w gazie i wynik końcowy
 6. Metoda bezpośredniej detekcji elektrochemicznej
  • Zakres stosowania
  • Zasada metody
  • Aparatura
  • Wykonanie oznaczania
  • Wynik końcowy oznaczania
 7. Analiza procesowa
  • Zakres stosowania
  • Zasada pomiaru
  • Dozowanie próbki
  • Aparatura i przyrządy
  • Okresowa kontrola pomiarowo-analityczna

Załącznik A (normatywny) – Wykaz materiałów, z których powinny być wykonane elementy układu poboru i dozowania próbki oraz worki próbnikowe
Załącznik B (informacyjny) – Elementy nadzoru laboratoriów badawczych i walidacji metod analitycznych 
Załącznik C (informacyjny) – Charakterystyka i zasada działania wybranych detektorów stosowanych w analizie środków nawaniających 
Załącznik D (informacyjny) – Przeliczanie stężenia THT wyrażonego w różnych jednostkach 
Załącznik E (informacyjny) – Bibliografia 

Pliki do pobrania