VII KPPG

 

b

VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

19-20 października 2020 r.

Studio nagrań, Warszawa

 

XX

​AGENDA KONGRESU

 

19 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

 

 

 

14.00 – 14.30

 

Otwarcie Kongresu

 

Powitanie Prezes IGG dr Robert Perkowski

Wystąpienie gaści honorowych:

 • przedstawicieli instytucji europejskich:

  - prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Europejskiego Forum Energii

 • przedstawicieli najwyższych władz państwowych:

- Jacek Sasin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

- dr Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu

 • dr Jerzy Kwieciński – Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków VII KPPG

 

  SESJA I        SEKTOR GAZOWNICZY W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

 

14.40 – 14.55

 

14.55 - 16.05

Referat wprowadzający „Zielony ład w gazownictwie” Ministerstwo Klimatu

 

Panel dyskusyjny

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny BiznesAlert.pl

Tematyka:

 1. Otoczenie legislacyjne dla zielonego ładu
 2. Rola gazu ziemnego, jako źródło energii sprzyjającej transformacji energetycznej
 3. Rola energetyki odnawialnej w dekarbonizacji sektora energii
 4. Aspekty ekonomiczne transformacji energetycznej
 5. Gaz jako paliwo przejściowe w transformacji energetycznej UE
 6. Działania na rzecz środowiska  z uwzględnieniem działań służących absorpcji środków finansowych dla gazownictwa

Paneliści:

 • prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Europejskiego Forum Energii
 • dr Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu
 • dr Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA
 • Artur Zawartko, Wiceprezes GAS-SYSTEM S.A.
 • prof. Maciej Chorowski, Prezes Zarządu NFOŚiGW
 • dr Jerzy Baehr, Partner Zarządzający, kancelaria WKB  Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
 • dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii
 • Grzegorz Zieliński, Dyrektor, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 

16.05 – 16.20

Przerwa techniczna, prezentacje filmów korporacyjnych partnerów

 

SESJA II                  PRZYSZŁOŚĆ GAZOWNICTWA - BIOMETAN

 

16.20 – 16.35

 

 

16.35 – 17.50

 

 

 

 

Referat wprowadzający: Rynek biometanu w Polsce i Unii Europejskiej, Jarosław Wróbel, Wiceprezes  Zarządu PGNiG SA

 

Panel dyskusyjny

Moderator: prof. dr hab. inż. Jacek Dach, kierownik pracowni Ekotechnologii, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Tematyka:

 1. Otoczenie legislacyjne dla biometanu - identyfikacja barier prawnych
 2. Model funkcjonowania rynku biogazu  w Polsce
 3. Rozwiązania technologiczne wraz z uwarunkowaniami technicznymi
 4. Modele biznesowe dla technologii biogazowych – segmenty wymagające wsparcia
 5. Kogeneracja gazowa, ciepłownictwo systemowe z przyszłością biometanu

Paneliści:

 • Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA
 • Aleksander Gabryś, EY Polska, Lider Zespołu ds. Dużych Projektów Infrastrukturalnych
 • Prof. Krzysztof Biernat, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • dr inż. Piotr Wieczorek, kierownik Zakładu Paliw i Biogospodarki,  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Sylwia Koch – Kopyszko, Prezes Zarządu UPEBI – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
 • Adam Wawrzynowicz, kancelaria Wawrzynowicz&Wspólnicy
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
 

 20 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

 

SESJA III                 PRZYSZŁOŚĆ GAZOWNICTWA - WODÓR

 

 

9.00  - 9.15

 

 

9.15. – 10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat wprowadzający: Gazownictwo w polskiej strategii gospodarki wodorowej, dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju  oraz Magdalena Maj, Polski Instytut Ekonomiczny

 

Panel dyskusyjny

Moderator:  Aleksander Szpor, Polski Instytut Ekonomiczny

Tematyka:

 1. Rozwiązania regulacyjne dla gospodarki wodorowej
 2. Technologie wodorowe w gazownictwie polskim
 3. Europejski rynek gazu, a technologia wodorowa
 4. Światowe rozwiązania funkcjonujące w gospodarce wodorowej

 Paneliści:

 • Krzysztof Kubów, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Stanu
 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu
 • dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju
 • Prof. Andrzej Osiadacz, Politechnika Warszawska
 • Prof. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska
 • Prof. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki
 • dr Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski

 

10.30 – 10.45

Przerwa techniczna, prezentacje filmów korporacyjnych partnerów

 

SESJA IV                          ROLA  GAZU  W  ENERGETYCE

 

10.45 – 11.00

 

11.00 – 11.50

Referat wprowadzający: Bezemisyjne sektory rynku energii, Prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska

 

Panel dyskusyjny

Moderator: Prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska

 

Tematyka:

 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka odnawialna: OZE, Farmy Wiatrowe, Fotowoltaika,
 3. Rola światowego tradingu na rynku gazu
 4. Fundusze i instrumenty wspierające rozwój gazownictwa
 5. Wyzwania na drodze do zeroemisyjnej gospodarki
 6. Gaz ziemny jako konieczność ze względów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych do transformacji energetycznej Polski

Paneliści:

 • Tadeusz Kościński, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 • dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju
 • Prof. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska / Prezes Zarządu Transition Technologies SA
 • Maciej Szambelańczyk – Partner, kancelaria WKB  Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE – Towarzystwo Obrotu Energią
 • Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego PGNIG SA

 

SESJA V                          ROZWÓJ    GAZOWNICTWA

 

 12.00 – 12.15

 

 12.15 – 13.3

Referat wprowadzający: Kluczowe obszary gazownictwa, Prof. Stanisław Nagy, AGH w Krakowie

 

Panel dyskusyjny

Moderator: Adam Wawrzynowicz, kancelaria Wawrzynowicz&Wspólnicy

tematyka:

 1. Kluczowe projekty inwestycyjne dla rynku gazu
 2. Nowe możliwości biznesowe magazynowania gazu
 3. Rozwój LNG w gazownictwie
 4. Innowacyjne technologie i funkcjonalności w rozwoju wydobycia węglowodorów
 5. Paliwo gazowe jako paliwo przejściowe (transformacja)

 

Paneliści:

 • dr Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu
 • dr Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych PGNiG SA
 • prof. Stanisław Nagy, AGH w Krakowie
 • Arkadiusz Piłat, Transition Technologies SA
 • Przedstawiciel  GAZ-SYSTEM S.A.
 • Ireneusz Krupa, Prezes Zarządu PSG Sp. z o.o.
 • Krzysztof Hnatio, Prezes Zarządu Gas Storage Poland Sp. z o.o.
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

 

 

13.30 – 13.50

Przerwa techniczna, prezentacje filmów korporacyjnych partnerów

 

Sesja VI             INSTYTUCJONALNE  WSPARCIE RYNKU ENERGII

 

13.50 – 14.10

 

 

14.10 – 15.30

 

 

 

Wprowadzenie w zakresie instytucjonalnego wsparcia rynku energii dla wzrostu efektywności firm energetycznych, Jarosław Wajer, EY Polska, Dizał Energetyki i Usług Użyteczności Publicznej

 

Panel dyskusyjny

Moderator: Jarosław Wajer, EY Polska, Dział Energetyki i Usług Użyteczności Publicznej

Tematyka:

 1. Rola Instrumentów TGE w rozwoju rynku energii
 2. Innowacyjność w obszarze bezpieczeństwa na rynku energii
 3. Perspektywa budżetowa 2021 – 2027 dla rozwoju sektora energetycznego
 4. Współpraca z instytucjami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa
 5. Przyszłość taryf w kontekście zmian na rynku energii

 

Paneliści:

 • Przedstawiciel MAP
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE – Towarowej Giełdy Energii SA
 • Adam Ogrodnik, Wiceprezes - Urzędu Dozoru Technicznego
 • dr Aneta Wilmańska, Dyrektor PGNiG SA Przedstawicielstwo w Brukseli
 • dr Rafał Gawin, Prezes URE – Urzędu Regulacji Energetyki

 

15.30 – 15.45

Zgłaszanie wniosków do Uchwały VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

 

15.45 – 16.30

Sesja podsumowująca

Przyjęcie Uchwały VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

 

 

 

ZAKOŃCZENIE KONGRESU

 

 

 

d