VII KPPG Partnerzy

 

PARTNER GŁÓWNY KONGRESU

 

g

GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego. Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG
w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

j

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce i jedną z największych polskich spółek notowanych na GPW. PGNiG zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także - poprzez kluczowe spółki i oddziały - importem, magazynowaniem, dystrybucją, sprzedażą paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Pakistanie. Posiada też koncesję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do Grupy PGNiG należy spółka PGNiG Upstream Norway, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.
W 2020 roku PGNiG rozpoczęło programy badawcze mające na celu rozwój paliw alternatywnych i docelowo włączenie ich do oferty sprzedażowej. Spółka chce zaangażować się w wykorzystanie biometanu oraz produkcję, magazynowanie i dystrybucję wodoru.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Obsługuje blisko 7 mln klientów, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców, wśród których są zarówno duże, średnie i mniejsze firmy. Spółka specjalizuje się w sprzedaży: gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego), energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

 


PARTNERZY  KONGRESU

 

g

Apator Metrix SA – to polska firma z ponad 70-cioletnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, wchodząca w skład grupy kapitałowej Apator. Jesteśmy marką o ugruntowanej pozycji w Europie, z aspiracjami na dalszy wzrost. Gazomierze miechowe naszej produkcji dostarczamy na wymagające rynki zagraniczne oraz na rynek krajowy. Naszą polityką jest śmiałe, ale jednocześnie odpowiedzialne funkcjonowanie na rynku branży gazowniczej. Dowodem wysokiej jakości oraz innowacyjności gazomierzy naszej firmy są liczne nagrody zdobywane na targach branżowych zarówno w kraju jak i za granicą. do tego, aby marka „Apator Metrix” istniałi budziła pozytywne skojarzenia zarówno klientów użytkujących nasze wyroby jak i wszystkich osób i instytucji, dla których dbałość o środowisk naturalne naszej planety i satysfakcja pracowników jest priorytetem. W oparciu o wieloletnie doświadczenia wykreowaliśmy autorskie rozwiązania w zakresie produkcji i odczytu gazomierzy. Inwestujemy nie tylko w badania ale, przede wszystkim, w kadrę pracowniczą. Rozwijamy i rozszerzamy ofertę, ulepszamy technologie oraz doskonalimy system zarządzania, aby spełniały specyficzne wymagania klientów pod różnymi długościami geograficznymi - dotyczy to zarówno konstrukcji, estetyki, cen jak i jakości obsługi klienta.

 

 

g

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał – Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych inwestycji energetycznych w Europie przełomu XX i XXI wieku. Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

 

 

k

 

 

EWE to firma multienergetyczna z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku. Wykorzystując kompetencje i wiedzę zdobytą w tym okresie spółka EWE osiągnęła solidną pozycję rynkową i należy aktualnie do czołówki specjalistów w sprzedaży i optymalizacji wykorzystania nowoczesnych źródeł energii – gazu ziemnego i energii elektrycznej. EWE dynamicznie rozwija zakres swoich usług zarówno pod względem terytorialnym jak i produktowym. Firma dąży do oferowania swoim Klientom zróżnicowanych rozwiązań
multienergetycznych od jednego sprzedawcy

 

 

j

Gas Storage Poland jest operatorem systemu magazynowania gazu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny.
Spółka świadczy swoje usługi wykorzystując instalacje magazynowe w stopniu optymalnym,  zapewniając wszystkim uczestnikom rynku jednolite i najwyższe standardy współpracy. Zarządza przepływami paliw gazowych kierowanymi do i odbieranymi z instalacji magazynowych oraz zapewnia utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw. Jest gwarantem bezpiecznego funkcjonowania instalacji magazynowych i niezawodnej realizacji umów z użytkownikami tych instalacji. Gas Storage Poland sp. z o.o. współpracuje z innymi operatorami systemów gazowych i  przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych. Jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa energetycznego
Polski. Spółka należy do Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

map

 

ZWUG Intergaz jako oficjalny przedstawiciel firmy Elster-Honeywell w Polsce ma w swojej ofercie gazomierze przemysłowe miechowe, rotorowe, turbinowe, ultradźwiękowe, laboratoryjne, przepływomierze, chromatografy, przeliczniki objętości gazu, reduktory ciśnienia gazu od 10 do 625 m3/h ,,Intergaz” świadczy usługi w zakresie serwisu gazomierzy rotorowych, turbinowych i przepływomierzy o przepływie od 0,01 m3/h – 1000 m3/h, jak również badania szczelności gazomierzy turbinowych przy ciśnieniu do 200 bar. www.intergaz.eu.

j

 

Targi Kielce – organizator Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Zakres branżowy
targów:

 • l sieci gazowe;
 • l urządzenia gazowe; stacje gazowe;
 • l odbiorniki gazowe;
 • l aparatura kontrolno-pomiarowa w gazownictwie;
 • l automatyka przemysłowa dla gazownictwa;
 • l tłocznie gazu;
 • l magazyny gazu;
 • l bezpieczeństwo w gazownictwie;
 • l urządzenia, materiały, nosprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych
 • i tłoczni gazu;
 • l zastosowanie gazu sprężonego w pojazdach;
 • l ochrona środowiska;

EXPO-GAS 2021 21 – 22 kwietnia 2021

m

 

 

j

Transition Technologies S.A. – polska grupa kapitałowa, dostarczająca zaawansowane rozwiązania technologii informatycznych dla rynku energii oraz gazu, dostosowane do wymagań europejskiego Zielonego Ładu. Grupa rozwija innowacyjne narzędzia dla rynku OZE oraz energetyki wodorowej i biometanu, magazynów gazu, przemysłu 4.0 oraz bioinformatyki. Grupa zatrudnia ponad 1800 osób i działa na całym świecie posiadając obecnie 14 biur w Polsce, a także 9 oddziałów zagranicznych w: USA (Pittsburgh i Palo Alto), Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Malezji, Ukrainie oraz na Tajwanie. Grupa zapewnia również kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji. Zespół firmy tworzą najlepsi eksperci i specjaliści w swoich dziedzinach, pracujący nad innowacyjnym wykorzystaniem rozwiązań dostarczanych przez współczesne technologie: od Internetu Rzeczy, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz cyberbezpieczeństwa, aż do technologii Big Data wspierających ochronę zdrowia