VII KPPG Zaproszenie

b

VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Perspektywy rozwoju rynku gazu

Studio nagrań,  Warszawa, 19-20 października 2020 r.

 

 W trakcie poszczególnych sesji omówione zostaną m.in. tematy:

   - sektor gazowniczy w kontekście europejskiego zielonego ładu,

   - przyszłość gazownictwa: biometan, wodór;

   - rola gazu w energetyce;

   - rozwój gazownictwa,

   - instytucjonalne wsparcie rynku energii.


Zgodnie z  decyzjami administracji publicznej z dnia 15.10.2020 r. Zarząd IGG  podjął decyzję o zmianie formuły VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego z wersji stacjonarno-hybrydowej wyłącznie do formuły streamingowej.

Kongres odbędzie się planowo w dniach 19-20  października 2020 r. Będzie to możliwe dzięki streamingowej formule oraz nowoczesnemu zabezpieczeniu sanitarnemu.

Tegoroczna edycja kongresu została poświęcona przemianom jakie czekają sektor gazowy w obliczu europejskiego zielonego ładu. Kongres to wydarzenie o najwyższym merytorycznym poziomie i eksperckim charakterze stanowiącym wymianę doświadczeń miedzy przedstawicielami administracji rządowej a branżą gazowniczą.

Zmieniając formułę kongresu ze stacjonarno- hybrydowej w Łodzi na streeamingową ze studia nagrań w Warszawie mamy nadzieję, że dotychczas zarejestrowani Uczestnicy w formule stacjonarnej ze zrozumieniem przyjmą naszą propozycję.

Ci z Państwa, którzy zgłosili się do udziału stacjonarnego kongresu zostają automatycznie uczestnikami streamingowymi. Prosimy jedynie o uzupełnienie adresów e-mailowych w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem asystentów/kadr/komunikacji. Materiały kongresowe dla tej grupy uczestników zostaną przekazane pocztą.  

Uczestnicy zgłoszeni tylko do live streamingu mają pełny dostęp do Wydarzenia Online.

Na wskazane adresy e-mail  zostanie wysłany link po kliknięciu, którego  każda z osób będzie automatycznie zalogowana na dedykowanej stronie z oknem dostępu do Kongresu.  Dany link jest przyporządkowany tylko do danego adresu mailowego, czyli do konkretnej osoby. Link działa na komputerze/telefonie/tablecie do końca trwania Kongresu.

Zależy nam aby poszczególne panele Kongresu były nie tylko formą odbioru, ale też po każdym panelu będzie możliwość merytorycznej dyskusji.

Rozliczenie finansowe dla osób, które już dokonały płatności w formule stacjonarnej nastąpi po zakończeniu kongresu (korekty faktur).

Wręczenie odznaczeń państwowych, branżowych, honorowych IGG oraz wręczenie dyplomów ukończenia studiów MBA zostaje przełożone na  inne organizowane przez Izbę Wydarzenie.

W imieniu Zarządu IGG serdecznie Państwa zapraszam do udziału  w Kongresie online.

 

 

 

i:

Program