VII KPPG Zaproszenie

baner kg

 

VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Perspektywy rozwoju rynku gazu

Łódź, 19-21 października 2020 r.

 

 W trakcie poszczególnych sesji omówione zostaną m.in. tematy:

   - sektor gazowniczy w kontekście europejskiego zielonego ładu,

   - przyszłość gazownictwa: biometan, wodór;

   - rola gazu w energetyce;

   - rozwój gazownictwa,

   - instytucjonalne wsparcie rynku energii.

 


Na zgłoszenia udziału przesłane na adres: office@igg.pl czekamy do 30 września 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na dole wpisu


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie Państwa w Kongresie decydowała będzie kolejność zgłoszeń.


 

UWAGA 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami i wytycznymi i mając na uwadze przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz realizując wytyczne dla organizatorów imprez w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w Kongresie mogą brać udział osoby zdrowe.

Aby Państwo czuli się bezpiecznie zapewniamy, że podczas Kongresu na terenie hotelu spełnione są wszelkie wymogi określone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny (opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO) dla organizacji wydarzeń takich jak kongres. Personel hotelowy zapewnia przestrzeganie przepisów higienicznych, sprawdza i dokumentuje respektowanie wszelkich wymagań prawnych  i szkoleń personelu. Stosowane są najwyższe standardy sprzątania wszystkich obszarów roboczych w hotelu  oraz rygorystyczne przepisy higieniczne dla zespołu kuchennego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów Covid-19 takich jak gorączka czy kaszel do wsparcia i opieki wyznaczony jest Health&Safety Manager.

 

 


 

Załączniki:

Program

Formularz zgłoszeniowy