VII KPPG Zaproszenie

baner kg

 

VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Perspektywy rozwoju rynku gazu

Łódź, 19-21 października 2020 r.

 

 W trakcie poszczególnych sesji omówione zostaną m.in. tematy:

   - sektor gazowniczy w kontekście europejskiego zielonego ładu,

   - przyszłość gazownictwa: biometan, wodór;

   - rola gazu w energetyce;

   - rozwój gazownictwa,

   - instytucjonalne wsparcie rynku energii.

 


Na zgłoszenia udziału przesłane na adres: office@igg.pl czekamy do 30 września 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na dole wpisu


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie Państwa w Kongresie decydowała będzie kolejność zgłoszeń.


 

UWAGA 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami i wytycznymi i mając na uwadze przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz realizując wytyczne dla organizatorów imprez w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w Kongresie mogą brać udział osoby zdrowe.

Aby Państwo czuli się bezpiecznie zapewniamy, że podczas Kongresu na terenie hotelu spełnione są wszelkie wymogi określone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny (opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO) dla organizacji wydarzeń takich jak kongres. Personel hotelowy zapewnia przestrzeganie przepisów higienicznych, sprawdza i dokumentuje respektowanie wszelkich wymagań prawnych  i szkoleń personelu. Stosowane są najwyższe standardy sprzątania wszystkich obszarów roboczych w hotelu  oraz rygorystyczne przepisy higieniczne dla zespołu kuchennego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów Covid-19 takich jak gorączka czy kaszel do wsparcia i opieki wyznaczony jest Health&Safety Manager.

 

 


AGENDA KONGRESU

 

19 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

12.30– 13.30

Rejestracja uczestników

12.30 – 13.30

Lunch

 

14.00 – 14.30

 

Otwarcie Kongresu

Powitanie, Prezes IGG dr Robert Perkowski

Wystąpienie gości honorowych:

Wystąpienie gości honorowych:

 • przedstawicieli instytucji europejskich:

  - prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Europejskiego Forum Energii

  - prof. Zdzisław Krasnodębski, Wiceprzewodniczący Komisji ITRE

 • przedstawicieli najwyższych władz państwowych:

- Andrzej Dera – Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP

- Jacek Sasin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

- Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wręczenie odznaczeń państwowych, branżowych i odznaczeń honorowych IGG 

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów MBA

 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków VII KPPG

  SESJA I        SEKTOR GAZOWNICZY W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

14.30 - 14.45

 

14.45 - 16.00

Referat wprowadzający –  dr Michał Kurtyka, Minister Klimatu

 

Panel dyskusyjny

Moderator: dr Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Tematyka:

 1. Otoczenie legislacyjne dla zielonego ładu
 2. Rola gazu ziemnego, jako źródło energii sprzyjającej transformacji energetycznej
 3. Rola energetyki odnawialnej w dekarbonizacji sektora energii
 4. Aspekty ekonomiczne transformacji energetycznej
 5. Gaz jako paliwo przejściowe w transformacji energetycznej UE
 6. Działania na rzecz środowiska z uwzględnieniem działań służących absorpcji środków finansowych dla gazownictwa

Paneliści:

 • dr Michał Kurtyka, Minister Klimatu
 • dr Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA
 • prof. Maciej Chorowski, Prezes Zarządu NFOŚiGW
 • dr Jerzy Baehr, Partner Zarządzający WKB  
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
 • dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

16.00 – 16.20

Przerwa kawowa

SESJA II                  PRZYSZŁOŚĆ GAZOWNICTWA - BIOMETAN

16.20 – 16.35

 

 

16.35 – 17.50

 

 

 

 

Referat wprowadzający: Rynek biometanu w Polsce i Unii Europejskiej, Jarosław Wróbel, Wiceprezes  Zarządu PGNiG SA

 

Panel dyskusyjny

Moderator: Sylwia Koch – Kopyszko, Prezes Zarządu UPEBI – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Tematyka:

 1. Otoczenie legislacyjne dla biometanu - identyfikacja barier prawnych
 2. Model funkcjonowania rynku biogazu  w Polsce
 3. Rozwiązania technologiczne wraz z uwarunkowaniami technicznymi
 4. Modele biznesowe dla technologii biogazowych – segmenty wymagające wsparcia
 5. Kogeneracja gazowa, ciepłownictwo systemowe z przyszłością biometanu

 

Paneliści:

 • Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA
 • Piotr Szlagowski, Dyrektor PGNiG SA
 • Marek Kamiński, EY Polska, Lider Zespołu Usług Doradztwa Biznesowego dla sektora Oil&Gas
 • Prof. Krzysztof Biernat, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Paweł Pikus, Dyrektor Ministerstwo Klimatu, ACER - Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
 • Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz&Wspólnicy  
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 

18:30 -  …

Gala Kongresu

 20 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

SESJA III                 PRZYSZŁOŚĆ GAZOWNICTWA - WODÓR

9.00  - 9.15

 

 

9.15. – 10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat wprowadzający: Gazownictwo w polskiej strategii gospodarki wodorowej, dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju  oraz Magdalena Maj, Polski Instytut Ekonomiczny

 

Panel dyskusyjny

Moderator:  Aleksander Szpor, Polski Instytut Ekonomiczny

Tematyka:

 1. Rozwiązania regulacyjne dla gospodarki wodorowej
 2. Technologie wodorowe w gazownictwie polskim
 3. Europejski rynek gazu, a technologia wodorowa
 4. Światowe rozwiązania funkcjonujące w gospodarce wodorowej

 

 Paneliści:

 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu
 • dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju
 • Prof. Andrzej Osiadacz, Politechnika Warszawska
 • Prof. Andrzej Kaleta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki
 • dr Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

SESJA IV                          ROLA  GAZU  W  ENERGETYCE

10.45 – 11.00

 

 

11.00 – 11.50

Referat wprowadzający: Bezemisyjne sektory rynku energii, Prof. Konrad Świrski, Politechnika  Warszawska

 

Panel dyskusyjny

Moderator: Prof. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska

Tematyka:

 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka odnawialna: OZE, Farmy Wiatrowe, Fotowoltaika,
 3. Rola światowego tradingu na rynku gazu
 4. Fundusze i instrumenty wspierające rozwój gazownictwa
 5. Wyzwania na drodze do zeroemisyjnej gospodarki
 6. Gaz ziemny jako konieczność ze względów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych do transformacji energetycznej Polski

 

Paneliści:

 • Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju
 • Elżbieta Piskorz, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Klimatu
 • dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju
 • prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska
 • dr Andrzej Sikora, Prezes  Instytutu Studiów Energetycznych
 • Vasco Amaral Cunha,  Europejski Bank Inwestycyjny
 • Maciej Szambelańczyk – ekspert WKB
 • Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE – Towarzystwo Obrotu Energią
 • Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego PGNIG SA

SESJA V                          ROZWÓJ    GAZOWNICTWA

 11.50 – 12.05

 

12.05 – 13.15

Referat wprowadzający: Kluczowe obszary gazownictwa, Prof. Stanisław Nagy, AGH w Krakowie

 

Panel dyskusyjny

Moderator: dr Andrzej Sikora, Prezes  Instytutu Studiów Energetycznych

Tematyka:

 1. Kluczowe projekty inwestycyjne dla rynku gazu
 2. Nowe możliwości biznesowe magazynowania gazu
 3. Rozwój LNG w gazownictwie
 4. Innowacyjne technologie i funkcjonalności w rozwoju wydobycia węglowodorów
 5. Paliwo gazowe jako paliwo przejściowe (transformacja)

 

Paneliści:

 • dr Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu
 • dr Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych PGNiG SA
 • Prof. Stanisław Nagy, AGH w Krakowie
 • Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.
 • Ireneusz Krupa, Prezes Zarządu PSG Sp. z o.o.
 • Krzysztof Hnatio, Prezes Zarządu Gas Storage Poland Sp. z o.o.
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

13.15 – 14.40

Lunch

Sesja VI             INSTYTUCJONALNE  WSPARCIE RYNKU ENERGII

14.40 – 15.00

 

 

15.00 – 16.30

 

 

Referat wprowadzający: „Kluczowa rola MAP dla wzrostu efektywności firm energetycznych”,   Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu, MAP

 

Panel dyskusyjny

Moderator: Adam Cymer, redaktor naczelny Przeglądu Gazowniczego

Tematyka:

 1. Rola Instrumentów TGE w rozwoju rynku energii
 2. Innowacyjność w obszarze bezpieczeństwa na rynku energii
 3. Perspektywa budżetowa 2021 – 2027 dla rozwoju sektora energetycznego
 4. Współpraca z instytucjami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa
 5. Przyszłość taryf w kontekście zmian na rynku energii

Paneliści:

 • Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu, MAP
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE – Towarowej Giełdy Energii SA
 • dr Andrzej Ziółkowski, Prezes UDT - Urzędu Dozoru Technicznego
 • dr Aneta Wilmańska, Dyrektor PGNiG SA Przedstawicielstwo w Brukseli
 • dr Rafał Gawin, Prezes URE – Urzędu Regulacji Energetyki

16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45 – 17.30

Sesja podsumowująca

Przyjęcie Uchwały VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

18.00 - …

Kolacja

21 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

…  – 10.00

Wykwaterowanie i wyjazd