VIII KPPG Partnerzy

VIII KPPG Partnerzy

 

 

PARTNERZY GŁÓWNI

VIII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego 

 cokolwiek

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię, rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu.

 

 cokolwiek

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu, a także największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i rocznie dystrybuuje ok. 13 mld m3 gazu. PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości ponad 200 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce.

 

 

 cokolwiek

 

PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem gazu oraz jego sprzedażą na rynku hurtowym. Poprzez spółki zależne PGNiG działa w obszarze magazynowania, sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji energii elektrycznej i ciepła. Grupa Kapitałowa PGNiG działa m.in. w Norwegii, Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. PGNiG prowadzi projekty związane z wykorzystaniem biometanu oraz magazynowaniem i dystrybucją wodoru i rozwija segment OZE.

 

 

PARTNERZY

VIII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego 

 

 cokolwiek

Picarro jest światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technik wykrywania wycieków i kwantyfikacji emisji metanu, umożliwiając naszym klientom zwiększenie efektywności kapitałowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i redukcji wpływu ich infrastruktury na środowisko. Rozwiązania do analizy danych z mobilnych stacji pomiarowych pozwalają zidentyfikować największe wycieki tzw. „super-emitery”, które odpowiadają za większość emisji. Zaledwie 5 do 10 procent zlokalizowanych wycieków stanowi ponad 50% całkowitej emisji, a zatem, ich naprawa w pierwszej kolejności pozwala zmniejszyć całkowitą emisję w najbardziej opłacalny sposób.

 

 cokolwiek

STALPROFIL S.A. działa na rynku stali od prawie 35 lat. Działalność Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. pozycjonuje się  w dwóch podstawowych obszarach: handel, przetwórstwo i działalność usługowa na rynku stalowym (STALPROFIL S.A., KOLB sp. z o.o., STF DYSTRYBUCJA sp. z o.o.) oraz działalność związana z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu (IZOSTAL S.A., STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrzu).

 

 cokolwiek

Spółka samodzielnie przeprowadza cały proces realizacji inwestycji, począwszy od koncepcji poprzez zaprojektowanie, budowę, rozruch oraz serwis   wszelkich instalacji branży gazu ziemnego, ropy naftowej, a także przemysłowej, chemicznej, energetycznej i petrochemicznej, w tym instalacji wodoru. Unikalne doświadczenie w tym zakresie pozwala na optymalizację rozwiązań, poprawność procesu technologicznego, niezawodność, niskie koszty użytkowania, ergonomiczność, ochronę środowiska i bezpieczeństwo.

 

 cokolwiek

EWE to firma z 22 letnim doświadczeniem na rynku polskim, która oferuje kompleksowe rozwiązania energetyczne – dostawy gazu ziemnego i zielonej energii elektrycznej, a także doradztwo w zakresie ich optymalnego użytkowania, instalacje fotowoltaiczne oraz odkup nadwyżki energii z PV. EWE dostarcza gaz własnymi sieciami oraz realizuje do nich przyłączenia dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, zarówno do celów grzewczych jak i produkcyjnych.

 

 cokolwiek

Jako integrator systemów automatyki doskonale znamy zagrożenia cybernetyczne spotykane w sieciach OT. Doradzamy, dobieramy rozwiązania i realizujemy wdrożenia z zakresu bezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej, w tym branży gazowej. Pomagamy zarządzać bezpieczeństwem systemów w sposób ciągły.

 

 cokolwiek

Gas Storage Poland Sp. z o.o. posiada status operatora systemu magazynowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnia pojemności magazynowe wszystkim zainteresowanym podmiotom w sposób niedyskryminacyjny, na równych warunkach umownych. GSP jest ważnym podmiotem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski, którego kluczową rolą jest zapewnienie dostępu do rezerw gazu ziemnego. Spółka należy do Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

 cokolwiek

ZWUG „INTERGAZ” jest producentem gazomierzy miechowych BK–G1,6 - G6 oraz reduktorów średniego ciśnienia gazu typu MR10. Oferuje również: gazomierze przemysłowe, turbinowe, rotorowe, ultradźwiękowe, przepływomierze, analizatory gazu, chromatografy, kompletne instalacje analityczne i systemy pomiarowe.

 

 cokolwiek

Bonett jest liderem na rynku w projektowaniu i budowie stacji tankowania CNG/LNG/H2 w środkowej Europie. Oddanych do użytku lub na finiszu jest ponad 100 stacji CNG, w tym 20 w Polsce. Bonett buduje też stacje LNG i H2, stosuje własną technologię najwyższej jakości. Posiada koncesję na obrót gazem.

 

 cokolwiek

MTM Nowum od ponad 20 lat świadczy kompleksowe usługi w sektorze gazownictwa– od projektu technicznego wykonania inwestycji pod klucz. Specjalizujemy się w budowie gazociągów przesyłowych, stacji redukcyjno-pomiarowych oraz infrastruktury towarzyszącej. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie umiejętności oraz współtworzenie nowych trendów na rynku gazownictwa.

 

 cokolwiek

Integrotech sp. z o. o. jest polską firmą inżynierską z 21-letnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w technologiach pomiaru, regulacji oraz analityki gazów i cieczy, automatyce przemysłowej i kompleksowym projektowaniu i wykonawstwie obiektów technologicznych dla branży OZE oraz gazownictwa.

 

 cokolwiek

Targi Kielce S.A. – organizator Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Zakres branżowy targów: sieci gazowe, urządzenia gazowe, stacje gazowe, urządzenia, materiały, osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu, magazyny gazu. 

 EXPO-GAS 2023 19 – 20  kwietnia

 

 cokolwiek

PGNiG Technologie S.A. wykonuje usługi projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu oraz rurociągów przesyłowych. Produkuje sprzęt do powierzchniowego wyposażenia odwiertów, urządzenia ciśnieniowe oraz świadczy usługi obróbki metali.

 

  cokolwiek

 

PGNiG TERMIKA SA należy do Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w trakcie tego samego procesu technologicznego. Należy do niej pięć zakładów produkcyjnych: Ec Siekierki, Ec Żerań, C Kawęczyn, C Wola, Ec Pruszków. Ogółem zakłady wytwarzają rocznie około 3,8 TWh energii elektrycznej i 10 TWh ciepła.