Władze Izby

Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

Prezydium Zarządu IGG

 

DB

Dariusz Brzozowski (EWE energia sp. z o.o.)

- Wiceprezes Zarządu IGG

Z branżą gazowniczą związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Menedżerskie przy WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) w Wiedniu. Prezes Zarządu EWE energia Sp. z o.o. od 2000 roku. Od 2007 roku członek zarządu EWE Polska, od 2008 roku Prezes Zarządu EWE zielona energia, od roku 2006 wiceprezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy PKPP LEWIATAN. Od 17 sierpnia 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

AZ

Artur Zawartko (GAZ-SYSTEM S.A.)

- Wiceprezes Zarządu IGG

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w GAZ-SYSTEM S.A. Jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  i dwu studiów  podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej  (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz  Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska SA.  Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” SA (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.  W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju;  uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina),  State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o.  W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej. Od 1 marca 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

 

Członkowie Zarządu IGG
 

XX

Adam Bochenek (ANTICOR Sp. z o.o.)

Absolwent Politechniki Krakowskiej, specjalność konstrukcje budowlane i przemysłowe. Z branżą gazowniczą związany od roku 1993. Zarządza firmą Anticor i jej spółką córką w Republice Czeskiej najpierw jako dyrektor następnie v-ce prezes a ostatnie lata jako prezes zarządu. Rozwija produkcję własną oraz dystrybucję materiałów i technologii antykorozyjnych poprzez sieć sprzedaży w Europie. Jest członkiem założycielem Izby Gospodarczej Gazownictwa.

ED

Ewa Daniszewska (APATOR METRIX SA) 

Z branżą gazowniczą związana od 2002 roku. Absolwentka Wydziału filologiczno-historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, studiów Prawno-Menadżerskich na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych Inżynieria Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej. Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w firmie Apator Metrix S.A. w Tczewie – producenta gazomierzy miechowych. Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa, w okresie lipiec 2016 - czerwiec 2018 pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej IGG. Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddziału Gdańsk oraz członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

jaworski

dr inż. Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy)


Ukończył studia wyższe w 1996 roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Gazownictwo Ziemne. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na stanowisku inżyniera branżowego, a od 1997 roku na stanowisku asystenta. W 2004 roku, na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria gazownicza. W 2004 roku zaczął kierować Zakładem Metrologii Przepływów, a od maja 2008 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Od kwietnia 2015 roku jest członkiem Zarządu IGG, a od 26 lipca 2016 r. do 1 marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IGG.

 

x

dr Janusz Jureczka (Państwowy Instytut Geologiczny - PIB)

Dr Janusz Jureczka jest geologiem, absolwentem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1983 r. pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym, Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu, obecnie jako dyrektor oddziału. Jest specjalistą w zakresie geologii złóż węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla. W ostatnich latach zajmuje się głównie problematyką przedeksploatacyjnego ujęcia metanu, w nowatorskim ujęciu, do tej pory nie stosowanym w polskich kopalniach. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Metanu oraz Prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń w Polsce, działających pod egidą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Autor lub współautor przeszło 120 specjalistycznych publikacji.


CM

Cezary Mróz (Sanitgaz CM Sp. z o.o.)
 

Absolwent Politechniki Lubelskiej (Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej). Prezes Zarządu  SANITGAZ  CM Sp. z o.o. z Lublina, specjalizującej się w tematyce redukcji i pomiaru gazu (produkcja stacji i punktów oraz montaż układów telemetrycznych). Jest jednym z głównych inicjatorów powołania Izby Gospodarczej Gazownictwa, jej założycielem i od samego początku (rok 2003) aktywnym członkiem, najpierw Rady IGG, a nastepnie Zarządu IGG w latach 2003-2006 oraz 2015-2016. Od 12 kwietnia 2016 r. do 1 marca 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu IGG.  
 

MP

Marcin Przywara (Gascontrol Polska Sp. z o.o.)

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o specjalności Energetyka Gazowa. Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od 15 lat związany z branżą gazowniczą. Po ukończeniu studiów, chcąc zdobyć jak największą wiedzę praktyczną, rozpoczął pracę jako pracownik fizyczny. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i aktywności na różnych szczeblach, zna problemy jakie dotykają poszczególne sektory branży. W 2008 r. założył firmę Gascontrol Polska, specjalizującą się w pracach związanych z gazociągami wysokiego ciśnienia, przełączeniami hermetycznymi T.D. Williamson, stacjami gazowymi oraz reprezentującą kilka firm zagranicznych na rynku polskim. Obecnie współwłaściciel i Prezes Zarządu firmy Gascontrol Polska  Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu.

 

xx

Janusz Radomski (ORLEN Upstream Sp. z o.o.) 

Janusz Radomski ukończył studia na Wydziale Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1993 roku. Jest absolwentem kierunku Strategic Policy Planning na Uniwersytecie Queens w Kanadzie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

W latach 1997-2007 związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał między innymi za nadzór korporacyjny nad spółkami z sektora naftowego i gazowniczego w tym PKN ORLEN S.A., Lotos S.A., PGNiG S.A. i Gaz System S.A.. 

W latach 2008 – 2016 zajmował kluczowe stanowiska kolejno w CP Energia S.A. (obecnie DUON S.A.), Gazpartner Sp. z o.o., Energia Mazury Sp. z o.o. oraz PGNiG Technologie S.A. Do 8 stycznia 2017 r. pełnił zaś funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Sp. z o.o. oraz Biura Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. (w ramach COBRABiD).

Janusz Radomski posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej i gazowniczej, w tym w obszarze zagospodarowania złóż węglowodorów, ich wydobycia i dystrybucji, jak również rozległą ekspertyzę w zakresie nadzoru przedsiębiorstw. Posiada świadectwo kwalifikacyjne E, gaz – eksploatacja, grupa 3 oraz świadectwo kwalifikacyjne D, gaz - dozorowe, grupa 3. Przez blisko 20 lat zasiadał w radach nadzorczych łącznie 9 spółek.  MT

Marcin Tadeusiak (JT S.A.)

Z branżą gazowniczą związany jest od 22 lat; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. Jest inicjatorem kluczowych zmian i przekształceń przedsiębiorstwa oraz pomysłodawcą jego strategii. Absolwent SGGW w Warszawie. Ukończył także menedżerskie studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji, jak również rachunkowość zarządczą. Był uczestnikiem szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i biznesu, w tym dwóch cykli szkoleń organizowanych przez Harvard Business Review i Canadian International Management Institute: Akademii Strategicznego Przywództwa oraz Management.

 

 

Komisja Rewizyjna

z

Krzysztof Hnatio (Gas Storage Poland sp. z o.o.)

Przewodniczący

 

 

RA

Robert Aszkiełowicz (cGas controls sp. z o.o.)

Mariusz Makowski (ARMATECH Sp. z o.o.) 

 

 

haladus

Piotr Haładus - (Radiatym Sp. z o.o.)
 

traba

Zygmunt Trąba- (Intergaz Sp. z o.o.)
 

 

Dyrekcja

TL

 
Teresa Laskowska
Dyrektor
Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

KONTAKT:

Izba Gospodarcza Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
Tel. 22 631 08 38 Fax: 22 631 08 47
www.igg.pl,e-mail:office@igg.pl