Wydarzenia

Izba Gospodarcza Gazownictwa od lat organizuje znaczące wydarzenia konferencyjno-naukowe na rynku gazowniczym. Są to:

Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Organizowany co 2 lata, ostatnio w Łodzi

Targi EXPO-GAS

Organizowane co 2 lata w Kielcach, połączone z konferencją i warsztatami technicznymi

Sympozjum

Organizowane co roku w Zakopanym, połączone z Pucharem Świata w skokach narciarskich

Warsztaty techniczne KST

Organizowane co roku w różnych miejscach Polski połączone ze zwiedzaniem interesujących obiektów technicznych

Konferencje techniczne

Organizowane kilka razy w roku w Warszawie

Co roku Izba realizuje bogaty program konferencji tematycznych, sympozjów oraz warsztatów technicznych. W trakcie wszystkich wydarzeń izbowych uczestnicy mają możliwość wymiany wiedzy z zakresu nowych technologii w gazownictwie, paliw odnawialnych oraz transformacji energetycznej. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele świata nauki, instytucji państwowych oraz środowiska branżowego.

Organizowane przez Izbę wydarzenia charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym kongresów, konferencji i warsztatów co zapewnia wysoką ocenę wydarzeń, a tym samym dużą ilość uczestników. Ostatnie Targi EXPO-GAS 2023 odwiedziło ponad 3,5 tysiąca zwiedzających, natomiast stoiska targowe wystawione zostały przez 140 firm krajowych i zagranicznych.

Kluczową rolę wśród wydarzeń izbowych odgrywa zainicjowany przez IGG i organizowany co dwa lata Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Jest on ważnym forum wymiany informacji dotyczących kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju branży kwestii. Sesje kongresowe i panele dyskusyjne zawsze gromadzą szerokie grono znanych i cenionych ekspertów branży gazowniczej, a także przedstawicieli parlamentu, administracji krajowej, urzędów, instytutów badawczych oraz uczelni wyższych. Prezentowana podczas wykładów tematyka umożliwia zapoznanie się z aktualną w dobie transformacji energetycznej problematyką gazowniczą, oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi na rzecz dekarbonizacji gospodarki i ochrony klimatu. Jest to miejsce integracji środowiska związanego z szeroką branżą energetyczną.

Ważnym elementem działań edukacyjno-szkoleniowych KST IGG są Warsztaty Techniczne, które wiążą się tematycznie z opracowanymi Dokumentami Standaryzacyjnymi (DS.).
Warsztaty zawierają część seminaryjną i część praktyczną w terenie, a prowadzone dyskusje stanowią wartość dodaną dla autorów DS. oraz dla uczestników.

Izba Gospodarcza Gazownictwa jest również organizatorem wyjazdów na największe międzynarodowe Targi i Konferencje branżowe podczas których istnieje możliwość poznania ogólnoświatowych trendów i kierunków rozwoju technologii energetycznych oraz konkretnych rozwiązań technicznych, w tym służących poprawie bezpieczeństwa.

Zapraszamy do aktywnego udziału we wszystkich wydarzeniach izbowych zarówno pracowników firm członkowskich (preferencyjne ceny), jak również osoby spoza grona członków IGG.

Zachęcamy Państwa do wspólnego poznawania nowych rozwiązań energetycznych i paliwowych ukierunkowanych na zero i niskoemisyjne gazownictwo. Zapewniamy idealne środowisko do wzmacniania istniejących już relacji gospodarczych oraz odkrywania nowych możliwości biznesowych, jak również pozyskania wiedzy o innowacyjnych produktach, usługach, technologiach i rozwiązaniach organizacyjnych.

Na temat naszych aktualnych i planowanych wydarzeń informujemy w KALENDARZU WYDARZEŃ .

Chcemy razem z Państwem tworzyć inspirujące spotkania branżowe. Do zobaczenia w ciekawych miejscach!