Władze

Prezydium Zarządu IGG

Zdjęcie

Dr inż. Wiesław Prugar Prezes Zarządu IGG

Członek Zarządu ds. Upstream, ORLEN S.A. 

Z branżą paliwowo-energetyczną związany od 1986 roku, m.in. jako pracownik Instytutu Nafty i Gazu, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz ORLEN. Wieloletni członek Rady Doradczej Energy and Geoscience Institute (EGI) na Uniwersytecie Utah, członek stowarzyszeń branżowych w kraju i zagranicą. W ostatnich latach zarządzał projektami inwestycyjnymi niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii oraz energetyki odnawialnej.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (wydział geologii, geofizyki i ochrony środowiska), gdzie uzyskał również stopień doktora.

RWięckowski

Robert Więckowski (PSG Sp. z o.o.)

Wiceprezes Zarządu IGG

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Master of Business na Wydziale Zarządzania w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oraz studia podyplomowe „Transport gazu i energetyka gazowa” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Brał udział także w szeregu specjalistycznych szkoleń i warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

W 2016 roku pełnił funkcję doradcy ds. OZE w Ministerstwie Energii. W tym samym roku rozpoczął również pracę w Zakładzie Gazowniczym w Mińsku Mazowieckim. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowisku dyrektora Zakładu Gazowniczego w Mińsku Mazowieckim, a następnie kierownika Gazowni w Siedlcach.

GAZ_System-1270

Adam Bryszewski (GAZ-SYSTEM S.A.)

Wiceprezes Zarządu IGG

Jest doświadczonym finansistą z wieloletnim stażem w branży gazowniczej i energetycznej. Specjalizuje się w finansach korporacyjnych, pozyskiwaniu funduszy, kwestiach regulacyjnych, strategii biznesowej, analizie finansowej oraz planowaniu i kontroli wewnętrznej. Posiada także bogate doświadczenie w audycie.

Swoją karierę zawodową zaczynał w audycie oraz konsultingu (PwC, Andersen Business Consulting).

Ze spółką GAZ-SYSTEM związany był w latach 2004-2020, gdzie odpowiadał za nadzór i organizację działań finansowych, księgowych, podatkowych, regulacyjnych i kontrolingowych. Podczas swojej pracy zapewnił m.in. finansowanie budowy pierwszego w Polsce Terminalu LNG w Świnoujściu, uzyskując na ten cel środki z banków komercyjnych oraz unijne (EEPR i POIiŚ). Był odpowiedzialny za implementację procesów oceny efektywności ekonomicznej nowych przedsięwzięć i priorytetyzacji portfolio inwestycyjnego (KOI). Wdrożył również zintegrowany system ERP – SAP.

W ostatnich trzech latach w Polskiej Grupie Energetycznej PGE S.A. pełnił funkcje dyrektora Departamentu Skarbu oraz szefa zespołu finansowania projektowego Offshore. W tym czasie odpowiadał za zapewnienie finansowania morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3, czyli największego projektu offshorowego na polskim Morzu Bałtyckim.

Adam Bryszewski jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskał także dyplom z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów, audytu oraz IT w Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), a także międzynarodowy dyplom audytora wewnętrznego wydany przez Institute of Internal Auditors (IIA).

Adam Bryszewski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w GAZ-SYSTEM od marca 2024 roku.

Członkowie Zarządu IGG

igg-13-of-31-scaledssss

Dariusz Brzozowski (EWE energia Sp. z o.o.)

Z branżą gazowniczą związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Menedżerskie przy WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) w Wiedniu. Prezes Zarządu EWE energia Sp. z o.o. od 2000 roku. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach pracodawców i samorządu gospodarczego.

Pełni funkcję wiceprezesa zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy PKPP LEWIATAN, a także wiceprzewodniczącego Rady Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej. Przed objęciem funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Ewa Kukulska Zając – (Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy)

Henryk Orczykowski

Henryk Orczykowski

Stalprofil S.A.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o kierunku Elektroenergetyka. Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, a także Harzburg-Kolleg na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowe certyfikaty: zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą hutniczą, a od kilkunastu lat także z branżą gazowniczą.

Od 1984 r. był zatrudniony w Hucie Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland S.A.), między innymi na stanowisku dyrektora ds. restrukturyzacji i prywatyzacji. W roku 2001 pełnił funkcję prezesa zarządu Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. W roku 2002 został powołany na wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. konsolidacji i rozwoju Stalexport Serwis Centrum SA., a następnie objął w tej spółce stanowisko prezesa zarządu, które zajmował w latach od 2004 do 2006. Od 2006 roku do chwili obecnej związany jest ze STALPROFIL S.A., najpierw jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju, odpowiedzialny za nadzór nad realizacją nakreślonej dla Grupy strategii rozwoju, a od 2021 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. Przez kilkanaście lat jako Dyrektor Rozwoju oraz obecnie jako Dyrektor Generalny STALPROFIL S.A. sprawuje nadzór nad działalnością podmiotów tworzących Grupę Kapitałową, a w szczególności nad działalnością podmiotów działających w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, w tym nad będącym liderem na polskim rynku izolacji rur stalowych – IZOSTAL S.A. Organizował i nadzorował proces inkorporacji zajmującego się budową gazociągów – ZRUG Zabrze S.A. do STALPROFIL S.A. Sprawował również nadzór nad realizacją przez podmioty z Grupy kontraktów związanych z budową kluczowych gazociągów przesyłowych dla OGP GAZ-SYSTEM S.A., między innymi relacji: Szczecin – Gdańsk, Pogórska Wola – Tworzeń, Brzeg – Kiełczów, Hermanowice – Strachocina. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania czynności nadzorczych w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A., KOLB sp. z o.o. oraz Domu Maklerskiego BDM S.A. w Bielsku Białej.

foto1b

Tomasz Bochenek  (ANTICOR Sp. z o.o.)

Tomasz Bochenek pełni funkcję Prezesa Zarządu ANTICOR od lutego 2019 roku. Jest Absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Od 10 lat powiązany z branżą gazowniczą. Od samego początku związany z jedną firmą ANTICOR Sp. z o.o., która zajmuje się od ponad 30 lat dostarczaniem materiałów i usług oraz krzewieniem kultury technicznej w zakresie biernej ochrony przeciwkorozyjnej stalowych rurociągów. Obecnie w skład grupy spółek zależnych od ANTICOR wchodzą: ANTICOR Bohemia s.r.o., DEGA-PLUS Sp. z o.o., ACS Sp. z o.o.

W latach 2021-2024 był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Tomasz Bochenek pełni również funkcje: Członka Zarządu w spółce DEGA-PLUS Sp. z o.o., oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o.

892fot.Michal_Nowak_gotowe892

Robert Czekaj – Dyrektor ORLEN S.A. – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie, 

 

Menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem w energetyce, przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, technologiach rafineryjnych i petrochemicznych oraz przemyśle samochodowym. W pracy menadżerskiej realizował zadania związane m.in. z planowaniem strategicznym, operacjonalizacją strategii, rozwojem gałęzi biznesowych oraz przygotowaniem zintegrowanych i zoptymalizowanych finansowo planów operacyjnych.

Jest ekspertem w zarządzaniu i konsultingu finansowym, a także w zakresie planowania złożonych łańcuchów dostaw i wartości, produkcji rafineryjnej, petrochemicznej i logistyki paliw. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zmianą oraz zarządzania procesowego z nastawieniem na zachowanie ciągłości działania procesów biznesowych i funkcji wsparcia.

Od 2006 roku pracuje w ORLEN S.A., gdzie sprawował funkcję m.in. Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Wartości odpowiedzialny za zintegrowane planowanie produkcji rafineryjnej i petrochemicznej jak również planowanie logistyki paliw  w całej GK ORLEN. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektor ORLEN S.A. – Oddziału Centralnego PGNiG w Warszawie, nadzoruje pracę Zespołu Oddziałów PGNiG ORLEN S.A., będącego w procesie konsolidacji krajowego obszaru upstream w Grupie ORLEN.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek z Grupy ORLEN: Rafineria Gdańska Sp. z o.o., Orlen Południe S.A., był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej „Orlen Laboratorium” Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Dyrektorów Orlen Finance AB.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie ukończył kierunek: prawo gospodarcze i podatkowe. Uzyskał dyplom MBA in Finance dla Inżynierów i Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również Studia Podyplomowe: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw w  Szkole Głównej Handlowej, a także liczne kursy z zakresu technologii rafineryjnej i petrochemicznej, planowania produkcji, optymalizacji łańcuchami dostaw, zarządzania projektami  oraz restrukturyzacji i zarządzania zmianą.

Official

Ireneusz Sawicki

Polenergia Obrót S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2006 ukończył studia w zakresie Inżynierii Gazownictwa uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim ( Wydział Zarządzania ) na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w PGNiG S.A., później kontynuował ją w OGP GAZ-SYSTEM S.A., gdzie zajmował się tematami związanymi z telemetrią, systemami IT w zakresie transportu gazu, kwestiami bilansowania oraz prognozowania.

W latach 2007 – 2022 roku związany ze spółką HANDEN Sp. z o.o. oraz G.EN GAZ ENERGIA Sp. z o.o. (Grupa VNG A.G. ), w których realizował zadania w obszarze zarządzania portfelem i tradingu, sprzedaży hurtowej i detalicznej, obsługi klienta, zarządzania i planowania finansowego, kwestii regulacyjnych i prawnych, taryfikacji jak również uczestniczył projektach strategicznych w grupie kapitałowej. Od 2022 roku Członek Zarządu Polenergia Obrót S.A. odpowiedzialny za Segment Sprzedaży produktów i usług energetycznych. Aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących rozwoju rynku gazu i szeroko rozumianej energetyki. Jest Członkiem w organizacjach zrzeszających branżę, izbach gospodarczych oraz komisjach tematycznych.

_DSC2776

Tomasz Blacharski (EUROPOL GAZ)

Jest absolwentem AGH w Krakowie, (Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Górniczego), Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, SGH w Warszawie. Ponadto, posiada dyplom studiów menadżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille.

Pracę w branży gazowniczej/energetycznej rozpoczął w roku 1998 od stażu w Occidental Petroleum Corp w Stanach Zjednoczonych. Od 1999 roku związany z grupą kapitałową PGNiG S.A. W latach 2003 – 2006  pracował w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazu Sp. z o.o., a w latach 2008 – 2009 Dyrektora Gazowni Krakowskiej. W latach 2009 -2016 był zatrudniony w OGP GAZ-SYSTEM S.A. na stanowisku menagera, gdzie odpowiadał za rozwój krajowej infrastruktury gazowej. W 2016 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. W 2018 roku rozpoczął współpracę z PGE Energia Ciepła S.A., gdzie realizował projekty rewitalizacji EC jako Dyrektor Inżynierii. Był członkiem rady nadzorczej EDF Kraków S.A. W  latach 2016 – 2024 związany z Izbą Gospodarczą Gazownictwa (2016 – 2018 Wiceprezes Zarządu, 2018 – do chwili obecnej ekspert). Od 2019 roku jest zatrudniony w EUROPOL GAZ S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Technicznego. Posiada stopień górniczy – Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia.

W trakcie swojej dotychczasowej pracy inicjował i wdrażał nowatorskie technologie, normy i rozwiązania techniczne, blisko współpracując z organizacjami i stowarzyszeniami technicznymi w zakresie standaryzacji i normalizacji (PIIB, SITPNiG).

Jest autorem koncepcji zasilania w media wielu budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem innowatorskiego rozwiązania produkcji chłodu i ciepła z paliwa gazowego.

Posiada doświadczenie naukowe oraz dydaktyczne jako wykładowca AGH w Krakowie.

Jozef_Szpernol_v4

Józef Szpernol – Elektrometal SA, Dyrektor Biura Rynku Gazowniczego)

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej (była Filia Politechniki Łódzkiej). Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami handlowymi oraz wydziałami przedsiębiorstw odpowiedzialnymi za realizację kontraktów i projektów rozwojowych. W firmie Elektrometal SA od 5 lat na stanowisku Dyrektora Biura Rynku Gazowniczego, odpowiedzialny za rozwój działu, nadzór nad bieżącą działalnością handlową i produkcyjną urządzeń dla branży gazowniczej, bezpośrednio zaangażowany w nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych w branży gazowniczej (stacje gazowe pomiarowe, redukcyjne, redukcyjno – pomiarowe, przyłączeniowe energetyki zawodowej).

W ramach działalności Izby Gospodarczej Gazownictwa członek Zespołu ds. ustanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor-Wykonawca (Wydanie II z 2022 r.).

W roku 2022 członek zespołu Podgrupy V „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu” oraz członek grup roboczych „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej” działających przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Komisja Rewizyjna

Jaworski Jacek-1

Jacek Jaworski ( Przewodniczący Komsji Rewizyjnej)

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie, kierunek górnictwo i geologia, specjalność gazownictwo ziemne. Na tym samym wydziale w 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria gazownicza. Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka AGH, w dniu 28.11.2022 r., nadała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Od czerwca 2023 r. pełni funkcję Profesora INiG-PIB. Autor lub współautor 50 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, z zakresu m.in. dodawania paliw odnawialnych do sieci gazowych, użytkowania gazu, metrologii przepływów, bezpieczeństwa transportu gazu oraz eksploatacji sieci gazowych.

Przewodniczący Rady Programowej cyklicznej konferencji naukowo-technicznej FORGAZ.
Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1996 roku jako pracownik Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu. W latach 2004-2008 pełnił funkcję kierownika Zakładu Metrologii Przepływów INiG, a od 2008r. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Z dniem 25.09.2021r. Minister Klimatu i Środowiska powołał go na stanowisko Dyrektora INiG-PIB. Koordynator, kierownik, autor lub współautor szeregu prac badawczo-rozwojowych wykonanych m.in. w ramach programu HORYZONT 2020, prac finansowanych przez MNiSW i NCBR oraz prac na zlecenie m.in. PGNiG SA, PSG Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A., IGG, w większości zastosowanych i wdrożonych do praktyki przemysłowej. Od 2015 Członek Zarządu IGG (07.2016-02.2017 Wiceprezes). Członek zespołów oraz grup eksperckich i roboczych, takich jak m.in. grupa robocza Partnerstwo wodorowe (grupa II, V i VI, MKiŚ), grupa robocza Partnerstwo biogazowe (grupa ds. bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu, MKiŚ), Zespół Ekspertów ds. Wodoru IGG, Zespół Ekspertów IGG czy Komitet Standardu Technicznego IGG (w latach 2007-2013 z-ca Przewodniczącego KST IGG). W 2022r. powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na Wiceprzewodniczącego Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu oraz członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

IGG (15 of 31)

Marcin Przywara

Gascontrol Polska Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o specjalności Energetyka Gazowa. Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od 20 lat związany z branżą gazowniczą. Po ukończeniu studiów, chcąc jak najszybciej zdobyć wiedzę praktyczną, od razu rozpoczął pracę. Dzięki temu, poprzez zdobyte doświadczenie i aktywność na różnych szczeblach, wie jakie problemy dotykają poszczególne sektory branży. W 2008 r. założył firmę Gascontrol Polska, specjalizującą się w pracach związanych z gazociągami wysokiego ciśnienia, realizacją zadań strategicznych (gazociągi, tłocznie gazu), przełączeniami hermetycznymi T.D. Williamson, stacjami gazowymi oraz reprezentującą kilka firm zagranicznych na rynku polskim. Współwłaściciel i Prezes Zarządu firmy Gascontrol Polska  Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu.  Od 2022 współwłaściciel i Prezes firmy Gascontrol s.r.o z Havirova oraz GC Power – zrzeszającej firmy z Czech , Słowacji i Polski. Jako Członek Zarządu IGG działa od 2016 roku. W ramach IGG, inicjator Spotkań Śląskich Firm.

Krzysztof Chudziak

Krzysztof Chudziak

KCP-PROCESS

Absolwent Politechniki Poznańskiej, gdzie w 1994 roku zakończył studia na Wydziale Elektrycznym, specjalizacja automatyka i robotyka.

Z branżą gazowniczą związany od 35 lat. Pracę rozpoczął w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Poznaniu w 1986 roku w Dziale Pomiarów, Automatyki, Telemetrii i Łączności na stanowisku montera. Późniejsza ścieżka kariery obejmowała pracę na stanowiskach specjalisty, kierownika i dyrektora, jednak zawsze była związana z problematyką techniczną i organizacyjną branży gazowniczej. Od 2019 r. prezes firmy KCP-PROCESS Sp. z o.o.

Od 2003 r. uczestniczy w pracach standaryzacyjnych Izby Gospodarczej Gazownictwa jako członek Komitetu Standardu Technicznego. Od 2004 r. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Jest Członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział w Poznaniu oraz od 2014 r. Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i aktywności na różnych szczeblach, zna różnorodność rozwiązań oraz specyfikę branży gazowniczej i instalacji jej towarzyszących.

Zdjęcie_TLaskowska

 

Teresa Laskowska

Dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa