IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego


Patroni Kongresu

Patroni Honorowi

Patroni Branżowi

Patroni Medialni

Partnerzy Kongresu

Partner Główny

Grupa ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny notowany w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Jako pierwsza frma w regionie zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Dzięki zrealizowanym przejęciom (Grupa Energa, Grupa LOTOS, PGNiG) wszedł do grona 150 największych firm na świecie. Prowadzi działalność na 10 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii, na Litwie, Słowacji, Węgrzech oraz w Kanadzie, Norwegii i Pakistanie. Dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 45 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci prawie 3500 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN dociera do ponad 100 krajów na 6 kontynentach. ORLEN jest także liczącym się graczem na rynku energii elektrycznej w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 5,5 GW, w tym ponad 0,9 GW w OZE. W obszarze wydobycia koncern posiada własną bazę zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2023 roku wyniosły prawie 1,3 mld boe. Zgodnie z zaktualizowaną strategią, głównym celem Grupy ORLEN do 2030 roku jest zapewnienie stabilnych dostaw energii, paliw i gazu z przyjaznych środowisku źródeł. Na realizację strategicznych projektów do końca tej dekady koncern zainwestuje ponad 320 mld zł, z czego około 40% zostanie przeznaczone na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Zamierza także rozwijać nowoczesną petrochemię i bezpieczną energetykę jądrową.

Partnerzy Kongresu

Zespół Oddziałów PGNiG odpowiada w Grupie ORLEN za rozwój działalności koncernu na rynku gazu ziemnego. Działalność koncentruje się w obszarze poszukiwań i wydobycia przede wszystkim gazu ziemnego, a także ropy naftowej. Realizacja własnego wydobycia przez Zespół Oddziałów PGNiG zapewnia istotny wkład w nieprzerwane dostawy błękitnego paliwa do milionów domów oraz firm w Polsce.

PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN, jest liderem sprzedaży gazu ziemnego w Polsce. Spółka obsługuje ponad 7 milionów klientów, wśród których są zarówno różnej wielkości przedsiębiorstwa z licznych branż oraz zdecydowana większość gospodarstw domowych w Polsce. Oprócz gazu ziemnego, spółka oferuje liczne usługi oraz produkty dodatkowe, komplementarne do oferty gazowej, jak i wykorzystujące odnawialne źródła energii. Spółka prowadzi sprzedaż produktów i usług na terenie całego kraju i posiada ogólnopolską sieć obsługi klienta. 

Polska Spółka Gazownictwa jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 170-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest jednym z największych w Europie operatorów systemu dystrybucyjnego gazu. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości ponad 210 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce. Kluczowym jej zadaniem jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. PSG rozwija sieć dystrybucji gazu z myślą o niskoemisyjnej przyszłości polskiej gospodarki.

GAZ-SYSTEM od 20 lat odpowiada za niezawodny przesył gazu ziemnego zapewniając bezpieczną przyszłość energetyczną kraju. Przez ten czas spółka zrealizowała największy w historii polskiego gazownictwa program inwestycyjny budując ponad 3 tys. km gazociągów i zwiększając moce sprężania o niespełna 100 proc. w skali kraju. Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mld zł powstał Terminal LNG, Baltic Pipe, Korytarz Północ – Południe oraz interkonektory, co umożliwiło dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski.

Gas Storage Poland sp. z o.o. pełni funkcję operatora systemu magazynowania gazu.  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny, zarządzanie przepływami gazu ziemnego kierowanymi do i odbieranymi z instalacji magazynowych. Spółka jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zapewnienie dostępu do rezerw gazu ziemnego utrzymywanych w podziemnych magazynach gazu.

MTM Nowum od ponad 20 lat świadczy kompleksowe usługi w sektorze gazownictwa– od projektu technicznego do  wykonania inwestycji pod klucz. Specjalizujemy się w budowie gazociągów przesyłowych, stacji redukcyjno-pomiarowych oraz infrastruktury towarzyszącej. 

Integrotech jest polską firmą inżynierską, założoną w 2001 roku, od początku istnienia zajmującą się gazami i cieczami Dostarczamy urządzenia i oprogramowanie do analityki składu mediów oraz do pomiarów: strumienia, poziomu, objętości oraz zbierania i transmisji danych. Jesteśmy zgodni z polityką „H2 Ready” Projektujemy oraz budujemy instalacje i obiekty zarówno gazownictwa „klasycznego”, jak i OZE (biogazownie, biometanownie).