MBA

Dlaczego warto wybrać Program Executive MBA w Izbie Gospodarczej Gazownictwa:

 • Program Executive MBA dla firm Sektora Gazowniczego, Energetycznego, Paliwowego i Ciepłowniczego realizowany jest we współpracy GFKM z Izbą Gospodarczą Gazownictwa.
 • Program Executive Master of Business Administration to interdyscyplinarny program integrujący kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne programy.
 • Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują case studies. Ćwiczenia i warsztaty czynią nasz program wyjątkowym.
 • Program Executive MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów – praktyków. Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego zagadnienia, dzięki czemu „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Program Executive Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.
 • Ukończenie programu z dyplomem Executive Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To jak znak najwyższej jakości w edukacji.
 • Executive MBA otwiera możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie trwania programu. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Executive MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy i potwierdzenie wysokich kompetencji.
 • Najlepszą motywacją do udziału w programie to przekrojowa, praktyczna wiedza oraz chęć rozwoju. Wzrost wynagrodzenia po ukończeniu programu Executive MBA to przyjemny bonus.
 • Menedżerowie z dyplomem Executive MBA zarabiają średnio trzy razy więcej niż osoby z tytułem magistra co wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Walidacja programu:

Program Executive MBA GFKM jest realizowany we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa i Uniwersytetem Gdańskim oraz jest walidowany przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille.

Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille (przy Uniwersytecie Paula Cezanne’a w Marsylii) jest czołową francuską szkołą biznesu.

IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla biznesu. Posiada 2 międzynarodowe akredytacje EQUIS i AMBA.

Zalety programu:

 • Program dostosowany do potrzeb menedżerów średnich i wyższych szczebli zarządzania w branży gazowniczej, energetycznej, paliwowej i ciepłowniczej. Zawiera sesje poświęcone w całości zarządzaniu, pozostałe sesje nawiązują do funkcjonowania tych sektorów.
 • W opinii uczestników i pracodawców jest to jeden z najbardziej praktycznych programów Executive MBA w Polsce.
 • Nasza kadra to trenerzy biznesu, eksperci w swoich dziedzinach.
 • Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
 • Interaktywna forma zajęć.
 • Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 • W trakcie trwania programu uczestnicy mają możliwość wyjazdu na sesję zajęciową na uczelni zagranicznej.
 • Klub Absolwentów MBA GFKM – po ukończeniu programu Executive MBA możliwość dołączenia do posiadaczy dyplomu Executive MBA GFKM. Organizowane są regularne spotkania, wyjazdy, wykłady i warsztaty.
 • Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach wyjazdowych w obrębie znaczących inwestycji gazowniczych.

Informacje organizacyjne

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2023 roku.

Po pomyślnym ukończeniu programu Executive MBA słuchacze otrzymują dyplom Executive MBA Podczas uroczystej Gali w czasie Kongresu Gazowniczego lub Targów Gazownictwa podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • IAE Aix-Marseille;
 • Uniwersytet Gdański;
 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Warunkiem otrzymania dyplomu jest:

 • Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem
 • Uzyskanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta za projekt dyplomowy.

Rekrutacja

Rekrutacja do 31 września 2023!

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy. ([email protected])
 • Wypełnić i przesłać kwestionariusz osobowy ([email protected])
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej.