Przegląd gazowniczy

warstwa-841-kopia

IGG jest wydawcą ukazującego się od 2004 roku „Przeglądu Gazowniczego”, kwartalnika branżowego poświęconego szeroko rozumianemu rynkowi gazowemu w Polsce i na świecie. Pismo publikuje analizy i komentarze dotyczące regulacji prawnych i aspektów funkcjonowania rynku, omawia też problemy techniczne i technologiczne ważne dla systemów gazowniczych.

Ciekawe, zajmujące i angażujące treści dostosowane są do odbiorców w branży. Kwartalnik to także klasyczna, a jednocześnie najpopularniejsza forma reklamy zarówno treści
o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych jak i kierunkach rozwoju przemysłu gazowniczego, gospodarki wodorowej czy działań rynku gazu w nowych realiach. Prezentowane analizy wprost odnoszą się do aktualnej sytuacji geopolitycznej otaczającej branżę energetyczną czy to w kontekście obecnie przyjętego modelu regulacyjnego w ramach różnych pakietów dla klimatu czy też w kontekście nowych technologii w gazownictwie dla nisko i zeroemisyjnej gospodarki, W końcu to inicjatywy ukierunkowane na wprowadzanie prośrodowiskowych elementów w dalszym rozwoju polskiej gospodarki, w tym szeroko rozumianych inicjatyw związanych z biogazem, wodorem czy paliwami syntetycznymi.

Budujemy relacje pomiędzy członkami IGG, a środowiskiem administracji, biznesu i nauki zapewniając wartościowy content dla otoczenia branży energetycznej.

Relacjonowanie wydarzeń – to nasze życie: angażujemy i wzbudzamy emocje, dzięki czemu nasze wydawnictwo pomimo galopującego rozwoju mediów internetowych to nadal skuteczna platforma retoryki, edukacji czy promocji wzbogacona wyszukaną oprawą graficzną.

Przegląd Gazowniczy skupia grono stałych zaangażowanych czytelników, których z roku na rok jest coraz więcej.

baner_kontakt

Kwartalnik, jest też wsparciem dla kreowania wspólnoty firm członkowskich oraz wspierania i promowania sektora gazowniczego w polskiej gospodarce. Jako specjalistyczne pismo branżowe, opisujące sektor gazowniczy we wszystkich aspektach jego funkcjonowania, ale też w kontekście otoczenia – prawnego, ekonomicznego, technologii i organizacji stanowi forum wymiany dla firm i instytucji, które wnoszą swoje propozycje i postulaty podnoszące jakość relacji biznesowych w obszarze gazownictwa.

Na łamach kwartalnika swoje artykuły publikują uznane autorytety ze świata biznesu i nauki

Kwartalnik branżowy ukazuje się w nakładzie ok. 12.000 egz. rocznie i znajduje odbiorców
w kręgu administracji państwowej, biznesu i przedstawicieli świata nauki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kwartalnika Przegląd Gazowniczy, którą znajdą Państwo poniżej.