Sympozjum w Zakopanym: 19-21 stycznia 2024


Patroni Sympozjum

Patroni Honorowi

Patroni Branżowi

Patroni Medialni

Partnerzy Sympozjum

Partner Główny Sympozjum

Grupa ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny notowany w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Jako pierwsza firma w regionie zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Dzięki przejęciom (Grupa Energa, Grupa LOTOS, PGNiG) wszedł do grona 150 największych firm na świecie. Koncern prowadzi działalność na 9 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji, Węgrzech oraz w Kanadzie, Norwegii i Pakistanie. Zgodnie z zaktualizowaną strategią, głównym celem Grupy ORLEN do 2030 roku jest zapewnienie stabilnych dostaw energii, paliw i gazu z przyjaznych środowisku źródeł. Na realizację strategicznych projektów do końca tej dekady koncern zainwestuje ponad 320 mld zł, z czego około 40% zostanie przeznaczone na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Będzie także rozwijać nowoczesną petrochemię. 

Partnerzy Sympozjum

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce i jednocześnie jednym z największych w Europie. Zatrudnia 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całego kraju i rocznie dystrybuuje ok. 12 mld m3 gazu.  PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 170-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości blisko 210 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

PGNiG TERMIKA S.A. Grupa ORLEN jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Udowadniamy, że produkcja ciepła i energii elektrycznej jest przyjazna dla środowiska. Należące do PGNiG TERMIKA warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA S.A. wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa około 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

EuRoPol GAZ s.a. to właściciel polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia. Polski odcinek gazociągu o długości ok. 684 kilometrów przebiega równoleżnikowo przez pięć województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie. W skład infrastruktury gazociągu wchodzi również pięć tłoczni gazu. Od 2010 roku, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, funkcję operatora systemu przesyłowego na tym gazociągu pełni Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania techniczne związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury energetycznej będącej własnością Spółki.

Pokaż więcej