Nowe technologie

Izba Gospodarcza Gazownictwa dzięki współpracy w firmami branżowymi posiada szeroką wiedzę dotyczącą potrzeb, jak również uwarunkowań w zakresie zapotrzebowania na nowe technologie w poszczególnych obszarach działalności branży gazowniczej. Jako podmiot cieszący się zaufaniem możemy wykorzystać synergie w branży umiejętnie analizując zapotrzebowanie na nowe technologie.

Głównym celem działalności Izby w obszarze technologii jest propagowanie wiedzy na temat nowych technologii związanych m.in. z transformacją energetyczną, wodorem, biometanem, oraz łączenie potencjałów Członków Izby w ramach prac nad nowymi technologiami.

W obecnie zmieniającej się strukturze udziału gazu w miksie energetycznym konieczna jest współpraca podmiotów z branży, Izba poprzez swoje działania stwarza możliwości wykorzystania potencjału firm do wypracowania nowatorskich krajowych rozwiązań.

W swoim otoczeniu skupiamy ekspertów, dzięki którym mamy potencjał merytoryczny do realizacji projektów w obszarze nowych technologii.

Zachęcamy do współpracy!!