Nowy dokument standaryzacyjny IGG

29.12.2023

W dniu 20 grudnia 2023 zostały ustanowione przez Zarząd IGG wytyczne techniczne WT-IGG-4501:2023 Infrastruktura do transportu paliw gazowych z domieszką H2 – Wytyczne do projektowania, budowy i przebudowy

Wytyczne mają zastosowanie przy  projektowaniu, budowie oraz przebudowie sieci gazowej służącej do transportu paliwa gazowego z domieszką wodoru do 10%. Wytyczne mają zastosowanie do ciśnień niskich, średnich, średnich podwyższonych oraz wysokich. Wytyczne nie uwzględniają problemu dyfuzji molekularnej przez ścianki gazociągów.

Postanowienia Wytycznych opracowano w oparciu o istniejące akty prawne w zakresie projektowania, budowy i przebudowy infrastruktury do transportu paliw gazowych, przede wszystkim w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie Prawo energetyczne, a także aktach wykonawczych do tych ustaw.

Wytyczne będą w ciągu kilku tygodni dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym IGG.