ST-IGG-0101:2022

Wzorcowanie gazomierzy przy użyciu gazu ziemnego przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa
Calibration of gas meters with natural gas at the pressure of ≥ 0,5 MPa.

wersja elektroniczna
345,45 
wersja papierowa
371,70 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0101:2014
USTANOWIONY DNIA
1 sierpnia 2022 r.
NR ISBN
978-83-61909-81-1

Informacje dodatkowe

W standardzie określono zalecenia i wymagania dotyczące wzorcowania gazomierzy, przeznaczonych do pomiaru gazu ziemnego przy ciśnieniu (nadciśnieniu) ≥ 0,5 MPa.

Standard przeznaczony jest przede wszystkim dla użytkowników układów pomiarowych lub rozliczających się stron.

Standard dotyczy gazomierzy obecnie stosowanych: gazomierzy turbinowych, rotorowych, ultradźwiękowych i gazomierzy Coriolisa.

Spis treści

  1. Zakres standardu
  2. Dokumenty powołane
  3. Terminy i definicje
  4. Symbole i skróty
  5. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wzorcowaniu
   • Informacje ogólne
   • Obowiązujące przepisy i regulacje
   • Zastosowanie gazomierza
   • Ciśnienie robocze i rodzaj gazu
   • Rodzaj gazomierza
   • Aspekty ekonomiczne
  6. Kryteria wyboru laboratorium wzorcującego
   • Podstawowe kryteria
   • Kryteria metrologiczne
  7. Zalecenia dla użytkowników gazomierzy dotyczące określania warunków wzorcowani
   • Wartość ciśnienia wzorcowania
   • Zakres strumieni objętości
   • Liczba powtórzeń pomiaru
   • Kryterium akceptacji charakterystyki i stwierdzanie zgodności z wymaganiami
   • Konieczność adjustacji, kryterium przeprowadzenia adjustacji, rodzaj adjustacji
   • Przygotowanie do wzorcowania
   • Kierunek wzorcowania
   • Określenie wyjść pomiarowych, na których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie
   • Transport gazomierzy
  8. Zawartość świadectwa wzorcowania
   • Wymagania ogólne dotyczące świadectw wzorcowania
   • Informacje ogólne zawarte w świadectwach wzorcowania
   • Informacje szczegółowe zawarte w świadectwach wzorcowania
  9. Sposób postepowania przy określaniu odstępu pomiędzy wzorcowaniami

Załącznik A (Informacyjny) – Wyznaczanie charakterystyki gazomierza
Załącznik B (Informacyjny) – Nadzór metrologiczny nad gazomierzami turbinowymi na podstawie ich charakterystyki niskociśnieniowej
Załącznik C (Informacyjny) – Metoda określania odstępów pomiędzy wzorcowaniami dla gazomierzy pracujących szeregowo (np. w układach U2 i U3)
Załącznik D (Informacyjny) – Aspekty ekonomiczne mające wpływ na podjęcie decyzji o wzorcowaniu gazomierzy
Załącznik E (Informacyjny) – Różnica między warunkami wzorcowania, a warunkami użytkowania
Załącznik F (Informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania