ST-IGG-0201:2023

Protokół komunikacyjny SMART-GAS
SMART-GAS Communications protocol

wersja elektroniczna
430,50 
wersja papierowa
462,00 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0201:2018
USTANOWIONY DNIA
22 listopada 2023 r.
NR ISBN
978-83-61909-73-6

Informacje dodatkowe

W Standardzie Technicznym opisano protokół komunikacyjny wykorzystywany do wymiany informacji z gazomierzami inteligentnymi oraz rejestratorami przeznaczonymi do zdalnego odczytu gazomierzy. Protokół dedykowany jest komunikacji poprzez sieć telefonii komórkowej za pomocą wiadomości SMS, pakietowej transmisji danych, jak również z wykorzystaniem protokołów Internetu Rzeczy oraz lokalnych łączy komunikacyjnych rejestratora.

Nowelizacja Standardu Technicznego objęła dostosowanie protokołu do zastosowania w inteligentnych gazomierzach.

Protokół definiuje 3 warstwy: datagramową, pakietową i obiektową, a także listę parametrów rejestratora. Protokół obejmuje rozszerzenie funkcjonalności o sterowanie zaworem gazomierza, a także funkcje przedpłatowe.

Spis treści

  1. Zakres standardu
  2. Terminy
  3. Warstwa datagramowa
   • Format datagramu
   • Parametry
   • Spójny ciąg datagramów
   • Kontrola przepływu
  4. Warstwa pakietowa
   • Format pakietu
   • Szyfrowanie i uwierzytelnianie pakietu WP
   • Parametry
   • Numery seryjne i oznakowanie urządzeń
  5. Warstwa obiektowa
   • Format obiektu
   • Przetwarzanie
   • Identyfikator obiektu OBJ_ID
   • Kody błędów
   • Parametry zlecenia
   • Przykłady zleceń wykonanych na obiektach
   • Obiekty tablicowe
  6. Lista obiektów
   • Postanowienia ogólne
   • Informacyjne
   • Liczydła i zużycia
   • Przepływ
   • Zegar
   • Ingerencja
   • Diagnostyki
   • Modem
   • Konfiguracja zdarzeń
   • Zawór
   • Przedpłaty
   • Status
   • Harmonogramy
   • Struktury danych
   • Struktury danych wstecznie kompatybilne
   • Czas rejestracji archiwum danych periodycznych i miesięcznych
   • Parametry protokołu
   • Parametry bezpieczeństwa
  7. Przykłady
   • Zapis danych konfiguracyjno-informacyjnych
   • Szyfrowanie pakietów
   • Odczyt i zapis harmonogramów
   • Komunikaty z danymi za jeden okres rozliczeniowy (zdezaktualizowane)
   • Komunikaty z danymi za jeden okres rozliczeniowy (nowe)
   • Zapytanie o archiwa, z uwzględnieniem nieciągłości rejestracji (zdezaktualizowane)
   • Zapytanie o archiwa, z uwzględnieniem nieciągłości rejestracji (nowe)
   • Transmisja w technice strumieniowej

Pliki do pobrania