ST-IGG-0202:2014

Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego
Measurements and settlements of gas

wersja elektroniczna
236,25 
wersja papierowa
262,50 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
19 sierpnia 2014 r.
NR ISBN
978-83-61909-30-9

Informacje dodatkowe

W standardzie określono zasady obliczania ilości paliwa gazowego w jednostkach objętości i energii, wyznaczania parametrów jakościowych, będących przedmiotem rozliczeń oraz obowiązki rozliczających się stron.

Opisano przeliczanie objętości gazu na warunki bazowe: typu PTZ i typu GNG. Ponadto podano podstawowe zależności i właściwości fizyczne mieszaniny gazowej i substancji czystych (Załącznik C (informacyjny)) oraz przeliczenia jednostek (Załącznik B (informacyjny)). W standardzie podano również sposób wprowadzania korekt stałych obliczeniowych, korekt w przypadku błędnego działania przyrządu lub układu pomiarowego oraz metody wyznaczania korekt objętości lub energii w przypadku braku danych. Podano również wymagania dotyczące dokładności pomiarów

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Symbole
 5. Rozliczenia objętości, energii lub parametrów jakościowych
  • Postanowienia ogólne
  • Rozliczenia okresowe
  • Aktualizacja parametrów wpisanych jako stałe do urządzeń elektronicznych
  • Korekta w przypadku błędnego działania przyrządu lub układu pomiarowego
  • Metody wyznaczania korekt objętości w przypadku braku danych
  • Prawa i obowiązki rozliczających się stron
  • Dokładność podawania wyników pomiarów i wartości rozliczeniowych
 6. Określanie ilości i parametrów jakościowych paliwa gazowego
  • Określanie ilości w jednostkach objętości
  • Określanie parametrów jakościowych paliwa gazowego
  • Określanie ilości gazu w jednostkach energii
 7. Program iGaz 2014

Załącznik A (normatywny) – Przeliczanie temperatury punktu rosy wody z ciśnienia roboczego na ciśnienie odniesienia
Załącznik B (informacyjny) – Przeliczanie jednostek
Załącznik C (informacyjny) – Właściwości fizyczne gazów

Pliki do pobrania