ST-IGG-0209:2021

Ocena jakości gazów ziemnych. Część 4: Przyrządy pomiarowe do wyznaczania temperatury punktu rosy wody w gazach ziemnych.
Evaluation of natural gases quality. Part 4 - Measuring devices for determinationa of water dew point in natural gases.

wersja elektroniczna
231,00 
wersja papierowa
253,05 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
5 sierpnia 2021 r.
NR ISBN
978-83-61909-86-6

Informacje dodatkowe

W standardzie przedstawiono wymagania i zalecenia odnośnie do poprawnego wykonywania pomiarów temperatury punktu rosy wody za pomocą urządzeń stacjonarnych, pracujących jako urządzenia „on-line”, oraz za pomocą urządzeń przenośnych. Ponadto przedstawiono przegląd stosowanych typów urządzeń do pomiaru temperatury punktu rosy wody zarówno pod względem sposobu ich stosowania jak i metody działania. W standardzie zawarto rekomendacje odnośnie do sposobów zabudowy na sieciach urządzeń stacjonarnych jak i sposobów poprawnego podłączania do elementów sieci gazowej urządzeń przenośnych. Podano zasady przedstawiania wyniku końcowego pomiaru temperatury punkt rosy wody oraz zawarto omówienie czynników wpływających na niepewność pomiaru i podano algorytm szacowania niepewności pomiaru.

Spis treści

 1. Zakres Standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Postanowienia ogólne
 5. Urządzenia procesowe do pomiaru temperatury punktu rosy wody
  • Schemat ideowy podłączenia urządzenia procesowego
  • Układ pobierania próbki do pomiaru temperatury punktu rosy wody
 6. Przenośne urządzenia do pomiaru temperatury punktu rosy wody
  • Schemat ideowy podłączenia urządzenia przenośnego
  • Układ pobierania próbki do pomiaru temperatury punktu rosy wody
  • Wykonywanie pomiarów temperatury punktu rosy wody
 7. Pomiary temperatury punktu rosy i zawartości wody w paliwie gazowym na stacjach CNG
 8. Pomiary temperatury punktu rosy i zawartości wody w paliwie gazowym na stacjach regazyfikacji LNG
 9. Prezentacja wyniku końcowego
 10. Zachowanie spójności pomiarowej i nadzór metrologiczny urządzeń pomiarowych
  • Postanowienia ogólne
  • Urządzenia stacjonarne
  • Urządzenia przenośne
 11. Dokładność pomiaru temperatury punktu rosy wody
 12. Szacowanie niepewności pomiaru temperatury punktu rosy wody

Załącznik A (informacyjny) – Wyznaczanie temperatury punktu rosy węglowodorów.
Załącznik B (informacyjny) – Metodyka oznaczania zawartości wody w gazie ziemnym pod ciśnieniem zbliżonym do normalnego.
Załącznik C (informacyjny) – Charakterystyka urządzeń pomiarowych pod względem zastosowanej metody pomiarowej
Załącznik D (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania