ST-IGG-0401:2015

Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie.
Gas suply system. Hazardous areas. Estimation and calculation.

wersja elektroniczna
270,90 
wersja papierowa
297,15 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0401:2010
USTANOWIONY DNIA
18 sierpnia 2015 r.
NR ISBN
978-83-61909-38-5

Informacje dodatkowe

Przedmiotem standardu technicznego jest ocena i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem, stanowiące zasadniczą część oceny zagrożenia wybuchem.

W standardzie ustalono zasady oceny przestrzeni zagrożonych wybuchem i ich klasyfikacji do poszczególnych rodzajów stref. Podano zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem dla urządzeń i obiektów sieci gazowych.

Standard zaleca się stosować przy projektowaniu, budowie (w tym odbudowie i rozbudowie), przebudowie oraz remontach i użytkowaniu urządzeń i obiektów sieci gazowych służących do transportu i magazynowania paliwa gazowego.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Zasady ogólne
 5. Ocena stref zagrożenia wybuchem
 6. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem
  • Postanowienia ogólne
  • Potencjalne źródła emisji gazu
  • Zasięg stref przy rozpraszaniu naturalno-turbulentnym
  • Zasięg stref przy rozpraszaniu strumieniowym
  • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w przestrzeniach otwartych
  • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w przestrzeniach zamkniętych

Załącznik A (normatywny) Strefy zagrożenia wybuchem – forma graficzna
Zał
ącznik B (normatywny) Protokół oceny stref zagrożenia wybuchem
Zał
ącznik C (informacyjny) Przykłady podstawowych obliczeń przy wyznaczaniu stref zagrożenia wybuchem w przestrzeniach otwartych
Zał
ącznik D (informacyjny) Wstępne wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem
Zał
ącznik E (informacyjny) Przykłady wstępnych obliczeń zasięgu przestrzeni zagrożonych wybuchem
Zał
ącznik F (informacyjny) Inne-akceptowalne sposoby wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem
Zał
ącznik G (informacyjny) Przykłady innych-akceptowalnych sposobów obliczeń przy wyznaczaniu stref zagrożenia wybuchem w przestrzeniach otwartych
Zał
ącznik H (informacyjny) Przykłady oceny i ustalania stopnia, kategorii lub poziomu wentylacji
Zał
ącznik I (informacyjny) Przykłady innych-akceptowalnych sposobów obliczeń przy wyznaczaniu stref zagrożenia wybuchem w przestrzeniach zamkniętych
Zał
ącznik J (informacyjny) Przykłady sporządzania protokołu oceny stref zagrożenia wybuchem
Zał
ącznik K (informacyjny) Bibliografia

Pliki do pobrania