ST-IGG-0504:2020

Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi.
Gas units on connections to the gas network. Requirements for the operation.

wersja elektroniczna
351,75 
wersja papierowa
378,00 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0504:2014
USTANOWIONY DNIA
12 sierpnia 2020 r.
NR ISBN
978-83-61909-94-1

Informacje dodatkowe

W standardzie określono podstawowe wymagania w zakresie obsługi zespołów gazowych na przyłączach oraz elementów wchodzących w ich skład. Przedstawiono zakres i częstotliwość wykonywania poszczególnych czynności obsługowych oraz wymagania, co do sposobu ich prowadzenia i kwalifikacji pracowników.

Standard podaje dwie formy obsługi zespołów gazowych na przyłączach:

1)        planowaną,

2)        zależną od stanu technicznego.

Formę obsługi zespołów gazowych na przyłączach wybiera ich operator w zależności od warunków pracy, wyposażenia i czasu dotychczasowego użytkowania, kierując się własnym doświadczeniem, wiedzą techniczną i postanowieniami niniejszego standardu.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Normy i standardy powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Personel kwalifikowany
  • Postanowienia ogólne
  • Pracownicy na stanowisku dozoru
  • Pracownicy na stanowisku eksploatacji
 5. Postanowienia dotyczące zespołów gazowych na przyłączu (z wyłączeniem punktów gazowych)
  • Obsługa zespołów gazowych na przyłączach (z wyłączeniem punktów gazowych)
  • Czynności obsługowe zespołów gazowych na przyłączach (z wyłączeniem punktów gazowych)
 6. Postanowienia dotyczące punktów gazowych
  • Czynności obsługowe punktów gazowych
 7. Pozostałe prace przy zespołach gazowych
  • Uruchomienie punktów gazowych
  • Napełnienie paliwem gazowym i/lub uruchomienie zespołów gazowych (nie dotyczy punktów gazowych)
  • Unieruchomienie
  • Demontaż
  • Prace spawalnicze
  • Prace malarskie
 8. Wytyczne obsługi zespołu gazowego na przyłączu
  • Postanowienia ogólne
  • Obudowy
  • Urządzenia pomiarowe
  • Reduktory ciśnienia gazu
  • Zawory szybkozamykające i wydmuchowe zawory upustowe (nie dotyczy punktów gazowych)
  • System redukcji ciśnienia i system ciśnieniowego bezpieczeństwa
  • Układy rurowe
  • Nawanialnie
 9. Instalacje i urządzenia elektryczne
  • Postanowienia ogólne
  • Złącza izolujące
  • Podłoże przewodzące
 10. Odpady
 11. Dokumentacja obiektu

Załącznik A (informacyjny) – Zakres oględzin zespołów gazowych
Załącznik B (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania