ST-IGG-0601:2020

Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.
Protection of onshore steel gas pipelines against external corrosion. Functional requirements and recommendations.

wersja elektroniczna
351,75 
wersja papierowa
378,00 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0601:2012
USTANOWIONY DNIA
22 maja 2020 r.
NR ISBN
978-83-61909-90-3

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania i zalecenia dotyczące ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym przyłączy) w infrastrukturze gazowej, wykonanych ze stali o minimalnej granicy plastyczności nie większej niż 800 MPa, w pełnym zakresie średnic i maksymalnych ciśnień roboczych.

Niniejszy standard ma zastosowanie przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu systemów ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych odcinków stalowych gazociągów lądowych.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Normy i dokumenty powołane
 3. Symbole, skróty, terminy i definicje
  • Symbole i skróty
  • Terminy i definicje
 4. Postanowienia ogólne
  • Gazociągi nowo budowane lub projektowane
  • Użytkowanie systemów ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów
  • Ocena ryzyka wystąpienia korozji
  • Kompetencje personelu
 5. Powłoki izolacyjne
  • Dobór powłok izolacyjnych
  • Budowa
  • Kontrola i odbiór
  • Użytkowanie powłok izolacyjnych
 6. Zapobieganie korozji ziemnej
  • Zasady ogólne
  • Zapobieganie korozji mikrobiologicznej
  • Zapobieganie korozji galwanicznej
  • Zapobieganie korozji powodowanej przez prąd przemienny
  • Zapobieganie korozji powodowanej przez prądy błądzące
  • Zapobieganie naprężeniowemu pękaniu korozyjnemu
 7. Ochrona przeciwkorozyjna odcinków układów rurowych ułożonych w rurach otaczających
  • Postanowienia ogólne
  • Gazociągi nowo budowane lub projektowane
  • Gazociągi użytkowane
 8. Zapobieganie korozji gazociągów w szczególnych miejscach
  • Ochrona przeciwkorozyjna odcinków układów rurowych w obszarach przejść „ziemia-powietrze”
  • Ochrona przeciwkorozyjna odcinków układów rurowych w obszarach przejść przez przegrody budowlane
 9. Stosowanie złączy izolujących
  • Gazociągi nowo budowane lub projektowane
  • Gazociągi użytkowane
 10. Wyposażenie gazociągów w punkty pomiarów elektrycznych
 11. Przygotowanie gazociągów stalowych do ochrony katodowej

Załącznik A (normatywny) – Kryteria odbioru powłok izolacyjnych po zasypaniu rurociągu
Załącznik B (normatywny) – Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej gazociągu w zakresieochrony przeciwkorozyjnej
Załącznik C (informacyjny) – Przykładowe rozwiązania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych odcinkówukładów rurowych w obszarach przejść „ziemia – powietrze”
Załącznik D (informacyjny) – Wybrane informacje dotyczące naprężeniowego pękania korozyjnego(SCC)
Załącznik E (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania