ST-IGG-0602:2022

Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie.
W standardzie określono wymagania i zalecenia dotyczące ochrony katodowej, w tym ochrony przed korozją powodowaną prądami błądzącymi d.c., oraz ochrony przed korozją powodowaną przez prąd przemienny, zewnętrznych ścianek gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym przyłączy, w infrastrukturze gazowej, wykonanych ze stali o minimalnej granicy plastyczności nie większej niż 800 MPa, w pełnym zakresie średnic i maksymalnych ciśnień roboczych.

wersja elektroniczna
369,60 
wersja papierowa
395,85 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
21 października 2022 r.
NR ISBN
978-83-61909-70-5

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania i zalecenia dotyczące ochrony katodowej, w tym ochrony przed korozją powodowaną prądami błądzącymi d.c., oraz ochrony przed korozją powodowaną przez prąd przemienny, zewnętrznych ścianek gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym przyłączy, w infrastrukturze gazowej, wykonanych ze stali o minimalnej granicy plastyczności nie większej niż 800 MPa, w pełnym zakresie średnic i maksymalnych ciśnień roboczych.

Niniejszy standard ma zastosowanie przy projektowaniu, budowie, użytkowaniu i utrzymaniu ochrony katodowej oraz ochrony przed korozją powodowaną przez prąd przemienny podziemnych odcinków stalowych gazociągów lądowych.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Normy i dokumenty powołane
 3. Symbole, skróty, terminy i definicje
  • Symbole i skróty
  • Terminy i definicje
 4. Postanowienia ogólne
  • Zakres stosowania ochrony katodowej gazociągów stalowych
  • Ograniczenia ochrony katodowej
  • Personel
 5. Kryteria ochrony katodowej
  • Zasady ogólne
  • Potencjałowe kryteria ochrony
 6. Metody stwierdzania skuteczności ochrony katodowej
  • Zasady ogólne
  • Metoda wyłączeniowa
  • Metoda pomiarowo – ekstrapolacyjna, pomiary intensywne
  • Pomiary z zastosowaniem elektrod symulujących
  • Pomiary przy oddziaływaniach prądów błądzących
  • Pomiary przy oddziaływaniach prądów przemiennych
  • Pomiary potencjałów załączeniowych
  • Korozymetria rezystancyjna
  • Pomiary w przypadku odcinków ułożonych w rurach otaczających
 7. Dopuszczalne oddziaływania ochrony katodowej na obce metalowe konstrukcje podziemne
 8. Przygotowanie gazociągów do ochrony katodowej
  • Gazociągi projektowane i nowo budowane
  • Gazociągi istniejące
 9. Wybór sposobu ochrony katodowej oraz wymagania dotyczące urządzeń i ich lokalizacji
  • Punkty pomiarów elektrycznych
  • Ochrona katodowa za pomocą stacji z zewnętrznym źródłem prądu
  • Ochrona katodowa za pomocą stacji anod galwanicznych
  • Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące d.c. pochodzenia trakcyjnego
  • Kable, linie kablowe i połączenia
  • Stałe elektrody odniesienia i sondy pomiarowe
  • Ochrona tymczasowa
 10. Projekt ochrony katodowej i/lub ochrony przed oddziaływaniem prądu przemiennego
  • Gazociągi projektowane lub linie WN/NN projektowane
  • Gazociągi istniejące
 11. Zalecenia dotyczące montażu urządzeń ochrony katodowej i urządzeń zabezpieczających przed oddziaływaniem prądu przemiennego
  • Wymagania ogólne
  • Uziomy anodowe
  • Uziomy odgromowe i uziomy urządzeń zabezpieczających przed oddziaływaniem prądu przemiennego
  • Uziomy rur otaczających
  • Punkty pomiarów elektrycznych, przyłączanie kabli do gazociągu
  • Układanie kabli i linii kablowych
  • Stałe elektrody odniesienia i elektrody symulujące
  • Urządzenia polaryzujące, drenażowe, szafki anod galwanicznych i urządzeń zabezpieczających przed działaniem prądu przemiennego
  • Badania przed, w trakcie i po montażu
 12. Dokumentacja odbiorowa
 13. Uruchomienie
  • Zasady ogólne
  • Gazociągi nowo budowane
  • Gazociągi istniejące
 14. Użytkowanie
  • Wymagania ogólne
  • Pomiary okresowe
  • Pomiary w wybranych miejscach pomiarowych
  • Postępowanie w przypadku niedostatecznej/zakłóconej ochrony
  • Kontrole
  • Przeglądy
  • Konserwacje i naprawy

Pliki do pobrania