ST-IGG-0703:2019

Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dla nawanialni.
Gaseous fuels odorisation. Requirements for natural gas odorizers.

wersja elektroniczna
238,35 
wersja papierowa
275,10 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0703:2012
USTANOWIONY DNIA
30 grudnia 2019 r.
NR ISBN
978-83-61909-83-5

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania dotyczące projektowania, budowy oraz eksploatacji nawanialni i instalacji do nawaniania paliw gazowych przeznaczonych dla odbiorców komunalnych i domowych.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Definicje
 4. Wymagania ogólne dotyczące nawanialni
 5. Wymagania szczegółowe dotyczące nawanialni
  • Lokalizacja
  • Wymagania budowlane
 6. Urządzenia do nawaniania
  • Rodzaje urządzeń
  • Wymagania dotyczące elementów urządzeń nawanialni
  • Dokumenty kontroli
 7. Instalacja elektryczna i odgromowa
 8. Malowanie i znakowanie
 9. Materiały stosowane do budowy urządzeń do nawaniania paliw gazowych
 10. Próby i badania
  • Próby szczelności i wytrzymałości
  • Badanie połączeń spawanych
 11. Rozruch urządzeń do nawaniania paliw gazowych
  • Wymagania ogólne
  • Napełnianie zbiornika roboczego lub rezerwowego
  • Uruchomienie urządzeń do nawaniania
  • Ruch próbny
  • Dokumentacja rozruchu i ruchu próbnego
  • Dokumentacja odbiorowa
 12. Eksploatacja urządzeń do nawaniania paliw gazowych
  • Dokumentacja eksploatacyjna
  • Przekazanie do eksploatacji
  • Obsługa urządzeń do nawaniania paliw gazowych
  • Kwalifikacje pracowników

Załącznik A ( informacyjny ) – Przykładowy schemat kontaktowego urządzenia nawaniającego
Załącznik B ( informacyjny ) – Przykładowe schematy kontaktowego (powierzchniowego) urządzenia nawaniającego
Załącznik C (informacyjny) – Przykładowy schemat kontaktowego (powierzchniowego) urządzenia nawaniającego, w wersji stałotemperaturowej i samopoziomującej
Załącznik D (informacyjny) – Przykładowy schemat barbotażowego (przeburzającego) urządzenia nawaniającego
Załącznik E (informacyjny) – Przykładowe schematy wtryskowego urządzenia nawaniającego
Załącznik F (informacyjny) – Przykładowy schemat kroplowego urządzenia nawaniającego
Załącznik G (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania