ST-IGG-0901:2013

Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe.
Gas pipelines and gas installations. Strength calculations.

wersja elektroniczna
270,90 
wersja papierowa
297,15 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
19 listopad 2013 r.
NR ISBN
978-83-61909-27-9

Informacje dodatkowe

W standardzie ustalono zasady obliczeń wytrzymałościowych rurociągów gazu ziemnego wykonanych z rur stalowych o przekroju kołowym obciążonych ciśnieniem wewnętrznym i dodatkowymi obciążeniami zewnętrznymi.

Standard dotyczy rurociągów o średnicy nominalnej do DN 1400 podlegających dowolnym ciśnieniom i pracujących w temperaturach nieprzekraczających temperatury granicznej kruchego pękania dla danego gatunku stali.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Normy i przepisy powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Symbole i oznaczenia
 5. Podział obliczeń wytrzymałościowych
  • Obliczanie rurociągów obciążonych wyłącznie ciśnieniem wewnętrznym gazu
  • Obliczanie rurociągów obciążonych ciśnieniem wewnętrznym gazu i dodatkowymi obciążeniami zewnętrznymi
 6. Wielkości wyjściowe do obliczeń
  • Ciśnienie obliczeniowe
  • Wytrzymałość obliczeniowa
 7. Obliczanie grubości ścianki rury
  • Zasady przyjmowania normatywnej grubości ścianki rury
  • Obliczeniowa grubość ścianki rury
 8. Obliczania grubości ścianki łuku
  • Zasady przyjmowania normatywnej grubości ścianki łuku
  • Obliczeniowa grubość ścianki łuku
 9. Obliczenia sprawdzające
  • Postanowienia ogólne
  • Oddziaływania
  • Wytężenie materiału w rurociągach
  • Obliczanie rurociągów podziemnych
  • Obliczanie rurociągów nadziemnych
  • Naprężenia składowe w rurze prostej spowodowane wewnętrznym ciśnieniem gazu
  • Naprężenia składowe w rurze spowodowane obciążeniem temperaturą
  • Naprężenie składowe spowodowane sprężystym zgięciem rur
  • Naprężenia składowe spowodowane innymi obciążeniami

Załącznik A (informacyjny) – Objaśnienia metodologii obliczeń wytrzymałościowych
Zał
ącznik B (informacyjny) – Wskazówki stosowania standardu
Zał
ącznik C (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania