ST-IGG-1004:2023

Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
Pipelines. Orientation boards. Requirements and tests.

wersja elektroniczna
200,55 
wersja papierowa
226,80 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-1004:2015
USTANOWIONY DNIA
31 marca 2023 r.
NR ISBN
978-83-61909-84-2

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania, badania i zalecenia dotyczące tablic orientacyjnych przeznaczonych do stałego naziemnego oznakowania trasy gazociągu i/lub jego punktu charakterystycznego.
Standard ma zastosowanie przy projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie, remontach, modernizacjach, użytkowaniu gazociągów oraz przy produkcji, odbiorze, transporcie oraz przechowywaniu tablic orientacyjnych.
Standard nie dotyczy oznakowania trasy gazociągów wybudowanych przed jego ustanowieniem.
Postanowienia niniejszego standardu należy stosować przy uzupełnianiu lub odtwarzaniu oznakowania tras istniejących/eksploatowanych gazociągów.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Normy i dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Podział tablic orientacyjnych
 5. Wymagania
  • Treść tablicy
  • Materiały
  • Konstrukcja
  • Wymiary
  • Wykonanie
  • Wygląd
  • Odporność na warunki atmosferyczne
 6. Opis badań
  • Postanowienia ogólne
  • Sprawdzenie wykonania i wyglądu
  • Sprawdzenie wymiarów
  • Sprawdzenie wyrobu
  • Sprawdzenie odporności na warunki atmosferyczne
  • Ocena partii tablic na podstawie wyników badań
  • Zaświadczenia i dokumenty
  • Postępowanie z partią uznaną za niezgodną z wymaganiami standardu
 7. Pakowanie, przechowywanie i transport
  • Pakowanie
  • Przechowywanie
  • Transport

Załącznik A (informacyjny) – Wymiary tablicy orientacyjnej
Załącznik B (informacyjny) – Wymiary tablicy orientacyjnej do oznaczania przyłączy gazowych
Załącznik C (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania