ST-IGG-1101:2017

Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń.
Joints PE/steel for natural gas along with steel components for the inclusions and elements for the connestions.

wersja elektroniczna
232,05 
wersja papierowa
256,20 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-1101:2011
USTANOWIONY DNIA
30 marca 2017 r.
NR ISBN
978-83-61909-53-8

Informacje dodatkowe

Przedmiotem standardu są połączenia polietylen /stal (PE/stal) oraz stalowe elementy do włączeń i elementy do  przyłączeń stosowane do budowy i remontów sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia. Połączenia PE/stal w określonym zakresie mogą być również stosowane przy ciśnieniu podwyższonym średnim. Zakres stosowania połączenia PE/stal w zależności od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) zawiera Tablica 1.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Projektowanie
  • Dokumentacja techniczna
  • Rozwiązania konstrukcyjne
 5. Budowa
  • Informacje ogólne
  • Materiały
  • Sposoby łączenia
  • Wymiary
  • Wygląd zewnętrzny
 6. Zabezpieczenia antykorozyjne
  • Części podziemne
  • Części nadziemne
 7. Rury osłonowe
 8. Właściwości fizyko-mechaniczne
  • Odporność na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej
  • Odporność na działanie sił osiowych
  • Szczelność zewnętrzna
 9. Znakowanie
 10. Kontrola i badania
 11. Wymagania stawiane wytwórcom (uprawnienia firm i osób uczestniczących w procesie wytwarzania)
 12. Wymagania w zakresie posiadanych dopuszczeń wyrobów
 13. Dokumentacja powykonawcza

Załącznik A (informacyjny) – Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne
Załącznik B (informacyjny) – Przykład oznakowania – naklejka
Załącznik C (informacyjny) – Świadectwo Jakości Wyrobu – wzór
Załącznik D (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania