ST-IGG-1202:2014

Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej. Kontrolna próba szczelności.
The vacuum method. Venting and filling a gas-fitting with natural gas. Supplementary tightness control.

wersja elektroniczna
134,40 
wersja papierowa
160,65 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-1202:2010
USTANOWIONY DNIA
8 stycznia 2015 r.
NR ISBN
978-83-61909-36-1

Informacje dodatkowe

Przedmiotem standardu technicznego jest określenie procesów występujących przy stosowaniu metody próżniowej i dotyczących bezpiecznego odpowietrzania instalacji gazowych a następnie ich napełniania gazem ziemnym.

Przedmiotem standardu jest także dokonywanie przed napełnianiem instalacji gazem ziemnym, kontrolnych prób szczelności instalacji, jednocześnie z czynnościami odpowietrzania. Kontrolna próba szczelności, choć jest obowiązująca, nie zastępuje jednak, wymaganej odrębnymi przepisami, głównej próby szczelności instalacji, koniecznej do wykonania po procesie jej budowy, przebudowy, remontu lub po jej wyłączeniu z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Napełnianie gazem przewodów instalacji gazowych po jej odpowietrzeniu metodą próżniową ma zastosowanie bezpośrednio przed przekazaniem ich do użytkowania (eksploatacji) po dokonanej budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie.

W zakresie odpowietrzania i napełniania gazem ziemnym instalacji, standard dotyczy przewodów instalacji gazowych wraz z armaturą, z wykluczeniem reduktorów, gazomierzy i odbiorników gazu, pracujących pod różnymi ciśnieniami.

Spis treści

 1.  Zakres standardu
 2. Normy i dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Zasady ogólne
  • Cechy metody próżniowej
  • Stosowanie metody próżniowej
 5. Odpowietrzanie i napełnianie gazem instalacji gazowej metodą próżniową
  • Postanowienia ogólne
  • Postanowienia szczegółowe
  • Wprowadzenie do realizacji prac
  • Prace przygotowawcze
  • Czynności podstawowe
  • Wykaz sprzętu, narzędzi i materiałów pomocniczych zalecanych do wykonania pracy
  • Wykaz środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu BHP i P.Poż. zalecanych do wykonania pracy
 6. Kontrolna próba szczelności instalacji gazowej
  • Postanowienia ogólne
  • Postanowienia szczegółowe

Załącznik A (informacyjny) – Protokół z kontrolnej próby szczelności, odpowietrzenia i napełnienia gazem ziemnym instalacji gazowej metodą próżniową
Zał
ącznik B (informacyjny) – Przykładowa charakterystyka odpowietrzania zbiornika o pojemności 1 m3 hipotetyczną pompą próżniową typu „XX12”
Zał
ącznik C (informacyjny) – Pismo DMT/DJ/69/2009 z 19.03.2009r. dotyczące udostępnienia Izbie Gospodarczej Gazownictwa patentu na wynalazek pt. „Sposób i urządzenie do napełniania gazem gazociągu lub instalacji gazowej”
Zał
ącznik D (informacyjny) – Bibligrafia

Pliki do pobrania