ST-IGG-1301:2022

Rozruch i ruch próbny. Wymagania dotyczące postępowania i dokumentowania czynności związanych z rozruchem i ruchem próbnym.
Start-up and test run. Requirements for the procedure and documentation of activities related to commissioning and test run.

wersja elektroniczna
194,25 
wersja papierowa
211,05 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
21 października 2022 r.
NR ISBN
978-83-61909-74-3

Informacje dodatkowe

W standardzie określono jednolite wymagania, wytyczne i zasady postępowania przy przeprowadzeniu rozruchu i ruchu próbnego obiektów sieci gazowej, a także stacji regazyfikacji LNG oraz stacji tankowania CNG.

Standard ma zastosowanie do sieci przesyłowej, dystrybucyjnej, gazociągów i instalacji technologicznych w zakresie ciśnień: niskiego, średniego, podwyższonego średniego oraz wysokiego.

Spis treści

  1. Zakres standardu
  2. Dokumenty powołane
  3. Definicje
  4. Warunki rozpoczęcia rozruchu i ruchu próbnego
  5. Zasady prowadzenia rozruchu i ruchu próbnego
  6. Kwalifikacje osób prowadzących rozruch i ruch próbny
  7. Ogólne warunki rozruchu i ruchu próbnego
  8. Wytyczne opracowania Instrukcji rozruchu i ruchu próbnego
  9. Ogólne warunki ukończenia rozruchu i ruchu próbnego

Załącznik A – Protokół z rozruchu / ruchu próbnego przyłącza gazowego / gazociągu
Załącznik B – Protokół z rozruchu / ruchu próbnego zespołu gazowego na przyłączu / stacji gazowej / stacji regazyfikacji LNG
Załącznik C – Protokół z rozruchu / ruchu próbnego tłoczni gazu / stacji tankowania CNG
Załącznik D – Bibliografia

Pliki do pobrania