ST-IGG-2103:2018

Gazociągi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociągach z polietylenu metodą zaciskania. Wymagania i zalecenia.
Distribution pipelines. Technical conditions for flow closing in polyethylene pipelines by clamping. Requirements and recommendations.

wersja elektroniczna
128,10 
wersja papierowa
156,45 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
30 listopada 2018 r.
NR ISBN
978-83-61909-66-8

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymogi dotyczące procesu zamykania  przepływu gazu ziemnego w gazociągach wykonanych z polietylenu.

Ponadto określono standardowe wymagania dla urządzeń służących do zamykania przepływu gazu ziemnego metodą zaciskania.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Normy i standardy powołane
 3. Definicje
 4. Urządzenie służące do zaciskania rur PE
 5. Zaciskanie rur PE
  • Wymagania ogólne
  • Procedura zaciskania rur
  • Procedura luzowania zacisku
  • Zaciskanie rur z warstwą ochronną
  • Zaciskanie rur w sytuacjach awaryjnych

Załącznik A (informacyjny) – Przykładowy zestaw do zabezpieczenia prac gazowniczych przed negatywnym oddziaływaniem ładunków elektrostatycznych
Załącznik B (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania