ST-IGG-3501:2019

Wymagania jakościowe i techniczne dla biometanu wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej. Część 1. Wymagania jakościowe.
Quality and technical requirements for biomethane injected into a distibution network. Part 1 - Quality requirements.

wersja elektroniczna
110,25 
wersja papierowa
138,60 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
3 października 2019 r.
NR ISBN
978-83-61909-71-2

Informacje dodatkowe

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755) oraz Ustawy o odnawialnych źródłach energii, dalej OZE (Dz.U. 2018 poz. 2389), operator systemu dystrybucyjnego jest zobowiązany do odbioru biometanu spełniającego parametry jakościowe określone w odrębnych przepisach.

Standard nie wskazuje rozwiązań technicznych mogących znaleźć zastosowanie przy przyłączeniu obiektu biogazowni do sieci OSD, natomiast opisuje ogólne zasady w zakresie wymaganych parametrów jakościowych, sposobu oraz częstotliwości pomiaru jakości biometanu wtłaczanego do sieci dystrybucyjnej.

Spis treści

 1. Zakres
 2. Normy i dokumenty powołane
 3. Definicje
 4. Opis metod pomiarowych
  • Wyznaczenie parametrów fizykochemicznych biometanu
  • Analiza składu gazu
  • Analiza zawartości związków siarki
  • Pomiar temperatury punktu rosy wody
  • Oznaczanie zawartości tlenu
  • Oznaczanie zawartości wodoru i tlenku węgla
  • Analiza zawartości związków krzemoorganicznych (siloksany całkowite)
  • Oznaczanie zawartości rtęci
  • Oznaczanie zawartości związków chloru i fluoru oraz amoniaku
  • Oznaczanie zawartości pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 μm
 5. Częstotliwości pomiarów i oznaczeń
 6. Wymagania jakościowe

Załącznik A (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania