ZN-G-3910:2001

Gazociągi. Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom specjalnym. Projektowanie, wykonanie i odbiór.

wersja elektroniczna
86,10 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
USTANOWIONA DNIA
25 czerwca 2001 r.

Informacje dodatkowe

Norma zawiera ogólne wymagania w zakresie projektowania, wykonania i odbioru gazociągów wysokiego ciśnienia. Normę należy stosować przy projektowaniu i budowie gazociągów wysokiego ciśnienia podlegających próbom specjalnym.

Spis treści

 1. Wstęp
  • Zakres normy
  • Normy powołane
  • Definicje
 2. System jakości
 3. Niezawodność gazociągu
  • Środki bezpieczeństwa
  • Wytyczanie trasy gazociągu
  • Odległości między zespołami zaporowo-upustowymi
 4. Projektowanie
  • Zasady ogólne
  • Obliczenia wytrzymałościowe
  • Dodatkowe wymagania
  • Projekt budowlany
  • Gospodarka gruntami i badania geotechniczne
  • Grubość przykrycia
  • Stosowanie rury osłonowych
  • Zespoły zaporowo-upustowe i zespoły śluz
  • Czyszczenie gazociągu
  • Ochrona antykorozyjna
 5. Materiały
  • Wymagania ogólne
  • Rury
  • Kształtki i łuki fabryczne
  • Prefabrykowane połączenia izolujące
  • Połączenia kołnierzowe
  • Armatura odcinająca
  • Śluzy
  • Rury osłonowe
 6. Budowa
  • Zasady ogólne
  • Wykonanie prac
  • Przekraczanie przeszkód
  • Rekultywacja gruntów
  • Oznakowanie trasy gazociągu
  • Próba ciśnieniowa
  • Odbiór
  • Nadzór nad budową

Załącznik A (informacyjny) – Wykaz norm powołanych nie mających krajowych odpowiedników, których tytuły przetłumaczono na język polski

Załącznik B (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania