ZN-G-7002:2016

Urządzenia przesyłowe. Linie światłowodowe. Wymagania ogólne dotyczące budowy infrastruktury skojarzonej w zakresie linii światłowodowych.

wersja elektroniczna
190,65 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
USTANOWIONA DNIA
11 maja 2016 r.

Informacje dodatkowe

W Normie Zakładowej podano wymagania i zalecenia w zakresie: projektowania, budowy, odbiorów, przekazywania do użytkowania światłowodowych podziemnych linii kablowych będących infrastrukturą skojarzoną, towarzyszącą nowobudowanej infrastrukturze gazowej.

Norma nie dotyczy budowy linii światłowodowych przy istniejących gazociągach.

Normą nie objęto szczegółowych zagadnień dotyczących eksploatacji światłowodowych podziemnych linii kablowych, które zostaną uwzględnione w instrukcjach eksploatacji przyjętych do stosowania przez operatora.

Niniejszą normę stosuje się do infrastruktury skojarzonej, w której linia światłowodowa jest dedykowana do obsługi gazociągu i nie będzie przeznaczona do świadczenia usług komercyjnych z zakresu transmisji sygnału.

Spis treści

 1. Zakres normy
 2. Powołania normatywne
 3. Terminy i definicje
 4. Projektowanie

  • Wymagania ogólne
  • Lokalizacja
  • Lokalizacja rurociągu kablowego względem poziomu terenu
  • Lokalizacja rurociągu kablowego względem gazociągu
  • Lokalizacja rurociągu kablowego przy wspólnych przekroczeniach przeszkód terenowych
  • Lokalizacja rurociągu kablowego przy zmianie strony jego ułożenia
  • Lokalizacja zasobników kablowych
  • Lokalizacja studni kablowych
  • Podstawowe wymagania techniczne
  • Rurociągi kablowe i kanalizacja kablowa
  • Kable światłowodowe
  • Zasobniki kablowe
  • Studnie kablowe
  • Zakończenia linii światłowodowej
 5. Budowa
  • Wymagania ogólne
  • Wymagania dotyczące materiałów stosowanych w elementach linii światłowodowej
  • Wymagania dotyczące budowy linii światłowodowej
  • Wymagania dotyczące połączeń światłowodów
  • Wymagania dotyczące zbliżeń i skrzyżowań infrastruktury skojarzonej (gazociąg, linia światłowodowa) z innymi obiektami uzbrojenia terenowego
  • Pomiary kabla światłowodowego
  • Oznakowanie (taśmy, słupki, tablice)
  • Oznakowanie naziemne
  • Oznakowanie podziemne
  • Dokumentacja powykonawcza – odbiorowa
 6. Eksploatacja

Załącznik A (normatywny) – Wzór protokołu pomiarów linii światłowodowej
Załącznik B (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania