Przegląd Gazowniczy

"PRZEGLĄD GAZOWNICZY"

 

cymer

 

 

 

 

 

 

       Adam Cymer

       - Redaktor Naczelny Przeglądu Gazowniczego

 

 

CENA PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO: 

Zgodnie z decyzją Zarządu IGG z dnia 21 października  2022  r.

- cena Przeglądu Gazowniczego wynosi 

        58 zł netto - 1 egzemplarz

        232 zł netto – roczna prenumerata,

        z uwzględnieniem następujących rabatów

  •  25% dla firm członkowskich IGG
  • 15 % dla kolporterów prasy na podstawie zawartej umowy
  • 5 % dla zamawiających więcej niż 10 egz. jednego numeru (potwierdzone zamówienia)

 

 

 

Przegląd Gazowniczy Archiwum