Przegląd Gazowniczy

"PRZEGLĄD GAZOWNICZY"

 

cymer

 

 

 

 

 

 

       Adam Cymer

       - Redaktor Naczelny Przeglądu Gazowniczego

 

 

 

 

CENA PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO: 

Zgodnie z decyzją Zarządu IGG z dnia 19 grudnia 2019 r.

- cena egzemplarzowa Przeglądu Gazowniczego wynosi 30 zł brutto;

- cena prenumeraty rocznej Przegladu Gazowniczego wynosi 120 zł brutto.

 

 

 

Przegląd Gazowniczy Archiwum