Przegląd Gazowniczy

"PRZEGLĄD GAZOWNICZY"

 

cymer

 

 

 

 

 

 

       Adam Cymer

       - Redaktor Naczelny Przeglądu Gazowniczego

 

 

CENA PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO: 

Zgodnie z decyzją Zarządu IGG z dnia 17 maja  2021  r.

- cena Przeglądu Gazowniczego wynosi 

  1. 50 zł netto - 1 egzemplarz i 200 zł netto – roczna prenumerata, z uwzględnieniem rabatów
  •  35% dla firm członkowskich IGG
  • 10 % dla zamawiających więcej niż 10 egz. jednego numeru (potwierdzone zamówienia)

 

  1. 200 zł netto – roczna prenumerata z uwzględnieniem rabatu
  • 25 % dla kolporterów prasy na podstawie zawartej umowy

 

 

Przegląd Gazowniczy Archiwum