Kategoria: General Kogeneracja i poligeneracja w układach silnikowych na paliwa gazowe – wodór, biogaz

24 sierpnia, 2023

Orlen S.A.

Google Mapy

W dniu 24 sierpnia 2023 r. na terenie Orlen S.A. (01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25) odbędą się Warsztaty Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

„Kogeneracja i poligeneracja w układach silnikowych na paliwa gazowe – wodór, biogaz”

Warsztaty będą prowadzone zgodnie z poniższą agendą:

  • Prawne aspekty rozwoju gospodarki wodorowej, możliwości wsparcia finansowego.
  • Rozwój układów kogeneracyjnych na gaz ziemny, wodór i biogaz – zmiany i różnice konstrukcyjne i eksploatacyjne.
  • Wpływ różnic pomiędzy układami kogeneracyjnymi na gaz ziemny a układami na paliwa z udziałem wodoru oraz biogazu na wielkość inwestycji i parametry eksploatacyjne.
  • Część praktyczna.
  • Dyskusja.

W ramach części praktycznej warsztatów będzie omawiany m.in. przykład wpływu różnic eksploatacyjnych na wyniki analiz i obliczeń przed inwestycyjnych.

Zapraszam serdecznie do udziału w Warsztatach. Więcej informacji znajda Państwo
w aktualnościach.