Aktualności

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IGG

Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa na dzień 14 czerwca 2018 r. na godz. 10.30 - w pierwszym terminie,  a w przypadku nie dojścia do skutku w tym terminie, na dzień 14 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 - w drugim terminie. Miejsce obrad ZWZC Izby: Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25 (Muzeum Gazownictwa).