Harmonogram naborów projektów FEnIKS 2021-2027

30.11.2023

Opublikowana została aktualizacja harmonogramu naborów projektów w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Kolejne aktualizacje harmonogramu publikowane są regularnie, uwzględniając aktualny stan przygotowania systemu wdrażania programu FEnIKS oraz bieżące uwarunkowania po stronie systemu wdrażania, jak również beneficjentów.

W bieżącej aktualizacji harmonogramu, która obowiązuje od dnia 29 listopada br., w zakresie naborów projektów z sektora infrastruktury gazowej, nie dokonano zmian. Zgodnie z aktualnym harmonogramem:

– w przypadku projektów przesyłowych – nabór jest otwarty;

– w przypadku projektów dystrybucyjnych – nabór zaplanowany jest w okresie od 29.12.2023 r. do 15.03.2024 r.