IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

13.03.2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa wydarzeniu:

IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego, który odbędzie się w Łodzi w dniach 10-12 czerwca 2024 r.

Tematem przewodnim Kongresu, jest: „Dekarbonizacja w gazownictwie”

W trakcie poszczególnych sesji omówione zostaną tematy:

– Aktualnej polityki UE w zakresie gazownictwa.

– Bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych.

– Pakietu Wodorowo – Gazowego.

– Gospodarki zeroemisyjnej.

– Determinantów rozwoju przemysłu gazowniczego.

– Szans i barier rozwoju branży gazowniczej.

Na zgłoszenia udziału przesłane na adres: [email protected]   czekamy do 15 kwietnia 2024 r.