Izba Gospodarcza Gazownictwa uczestniczy w posiedzeniu połączonych Komisji Parlamentarnych

06.02.2024
 
     

01.02.2024 r. miało miejsce posiedzenie połączonych Komisji Klimatu i Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które odbyło się na sali obrad plenarnych Senatu RP. W dyskusji o przyszłości krajowej energetyki i rozwoju odnawialnych źródeł energii uczestniczyło ponad 100 osób, w tym m.in. Waldemar Pawlak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Stanisław Gawłowski – Przewodniczący Komisji Klimatu i Środowiska, Małgorzata Kidawa-Błońska – Marszałek Senatu RP, Miłosz Motyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Jednym z omawianych podczas posiedzenia Komisji obszarów było gazownictwo. Omawiano kierunki dalszych działań dotyczących rozwoju polskiego gazownictwa, dalszą rozbudowę systemu gazowego, rolę gazu jako paliwa przejściowego w transformacji energetycznej i wprowadzanie do systemu gazowego gazów zdekarbonizowanych. Maciej Bando podsekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej wskazał na konieczność „zazieleniania” transportowanego sieciami gazu ziemnego.

W posiedzeniu senackiej Komisji uczestniczył Przedstawiciel Izby Gospodarczej Gazownictwa, mecenas Adam Wawrzynowicz.

Więcej informacji w filmie pod poniższym linkiem:

https://youtu.be/3869vNaJjfs