Izba Gospodarcza Gazownictwa wspiera projekt HY-SPIRE

Izba Gospodarcza Gazownictwa wspiera projekty wodorowe firm członkowskich, co jest uwzględniane w trakcie konkursów dot. pozyskiwania funduszy europejskich.

Przedstawiciele Izby wzięli udział w spotkaniu inaugurującym europejski projekt Hy-SPIRE: „Wytwarzanie wodoru przez innowacyjne ogniwo ze stałym tlenkiem do elastycznej pracy w temperaturze średniej” finansowany przez Clean Hydrogen Partnership, które odbyło się w dniach 8-9 lutego 2024 r. w Instytucie Energetyki – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

Celem wspieranego przez IGG projektu Hy-SPIRE jest rozwój technologii elektrolizerów ze stałym tlenkiem (SOEL) poprzez zwiększenie elastyczności pracy urządzenia, w celu dopasowania go do systemów produkujących energię elektryczną na bazie OZE, obniżenie temperatury pracy urządzenia poniżej 700 °C, oraz zastosowanie nowych materiałów, zaawansowanych technik produkcyjnych, kompaktowej konstrukcji stosów a także optymalizację ogniw.

Analiza techniczno-ekonomiczna wraz z oceną cyklu życia zostanie wykorzystana do oceny innowacji wypracowanych w projekcie i ich potencjału rynkowego, a także określenia barier oraz kierunków dalszych badań dla osiągnięcia celów Strategicznej Agendy Badań i Innowacji Clean Hydrogen Partnership, która obejmuje m.in. obniżenie kosztów produkcji wodoru do 3 €/kg do 2030 r., redukcję CAPEX 520 €/(kg/kW) i OPEX 45 €/(kg/kW).

Konsorcjum realizujące projekt koordynowane jest przez Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy (Polska). Partnerami projektu są kluczowe europejskie instytuty badawcze, takie jak Ecole Polytechnique Fédérale De Lausanne (Szwajcaria), German Aerospace Center (Niemcy), Fondazione Bruno Kessler (Włochy), Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya a (Hiszpania), Technical University of Denmark (Dania) i jeden z kluczowych europejskich dostawców stałotlenkowych elektrolizerów SolydEra (Włochy).

Zgodnie z długoterminowymi założeniami UE, zielony wodór wytwarzany z odnawialnych źródeł energii przyczyni się do dekarbonizacji gospodarki UE, w szczególności sektorów przemysłu i transportu. Elektroliza wody, jest najbardziej znaną techniką stosowaną do bezemisyjnej produkcji wodoru, a technologia elektrolizerów ze stałym tlenkiem (SOEL) może stać się czołową technologią, która w korzystny sposób pozwoli UE stać się światowym liderem w obszarze gospodarki wodorowej.