Konferencja „Wodór w transformacji energetycznej”

07.03.2024

W dniach 04 – 05 kwietnia 2024 r. w Falentach pod Warszawą Izba Gospodarcza Gazownictwa organizuje Konferencję pod hasłem:

„Wodór w transformacji energetycznej”

Udział w konferencji umożliwi wymianę wiedzy, pozyskanie informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych oraz know-how w zakresie związanym z paliwem jakim jest wodór w transformacji energetycznej. Izba dostrzega potencjał i przyszłą rolę gazów nisko i zeroemisyjnych, dlatego czynnie wspiera rozwój technologii wodorowych.

Poszczególne sesje tematyczne będą odnosić się do:

  • Wymagań unijnych i regulacji krajowych dla gazów odnawialnych.
  • Wodoru w transformacji energetycznej.
  • Badań, certyfikacji i wzorcowania technologii wodorowych
  • Produkcji wodoru w procesie elektrolizy.
  • Projektów wodorowych wdrażanych w branży.
  • Możliwości finansowania projektów dla wodoru.

Sesje tematyczne prowadzone będą przez cenionych ekspertów branży energetycznej i gazowniczej, jak również przedstawicieli: biznesu, urzędów centralnych i świata nauki.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń na adres: [email protected] do 15 marca 2024 r.