Konsorcjum – problemy prawne i podatkowe związane z pozyskiwaniem i realizacją zamówień publicznych oraz dochodzeniem roszczeń

09.04.2024

Izba Gospodarcza Gazownictwa z Kancelarią JDP Drapała & Partners zaprasza na webinarium Konsorcjum – problemy prawne i podatkowe związane z pozyskiwaniem i realizacją zamówień publicznych oraz dochodzeniem roszczeń

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wykonawców realizujących umowy o zamówienia publiczne.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.

Wygórowane warunki udziału, zaangażowanie w inne inwestycje, chęć zdobycia doświadczenia w nowych sektorach… Powody wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia mogą być różne.

W trakcie spotkania poruszymy kluczowe problemy związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją zamówień publicznych oraz dochodzeniem roszczeń przez konsorcja.

Program:

W trakcie spotkania odpowiemy m.in. na następujące pytania (dotyczące różnych etapów inwestycyjnych):

 • Etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 •  Kiedy można sumować potencjały wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
 •  Jak skonstruować umowę konsorcjum, aby nie narazić się na zakwestionowanie nabytego doświadczenia?
 •  Jak wypełnić oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?

Etap realizacji inwestycji

 •  Zakres umocowania lidera do działania w imieniu partnerów konsorcjum, w tym do podejmowania w ich imieniu czynności prawnych
 •  Redystrybucja wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego
 •  Odpowiedzialność członka konsorcjum z tytułu niewykonania zobowiązania w części powierzonej do wykonania innemu członkowi konsorcjum
 •  Roszczenie regresowe zamawiającego w przypadku bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy
 •  Podatki – kiedy VAT, a kiedy bez VAT?

Etap sporu: dochodzenie roszczeń

 • Legitymacja czynna
 • Legitymacja bierna  
 • Podział roszczenia
 • Co trzeba oddać fiskusowi?