NCBiR ogłosiło konkurs „Ścieżka SMART” – Projekty B+R+I realizowane w konsorcjach

27.11.2023

21 listopada 2023 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. To szansa dla konsorcjów przemysłowych lub naukowo-przemysłowych na realizację innowacyjnych projektów. Budżet konkursu to 1,335 mld zł, a nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 15 grudnia 2023 r.

Celem konkursu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych rodzimych firm oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Nabór jest przeznaczony wyłącznie dla konsorcjów (liderem musi być przedsiębiorstwo), w skład których mogą wchodzić:

  • duże przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa i MŚP,
  • duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub pozarządowe,
  • MŚP i organizacje badawcze lub pozarządowe,
  • duże przedsiębiorstwa i MŚP oraz organizacje badawcze lub pozarządowe.

Dofinansowanie może pozyskać projekt, którego rezultatem będzie wdrożenie innowacyjnego produktu, rozwiązania czy usługi, charakteryzujących się stopniem innowacyjności co najmniej w skali kraju.

Celem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest wzrost potencjału w zakresie badań i innowacji oraz tworzenia i wykorzystania przyszłościowych technologii. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące moduły: B+R (ma na celu doprowadzenie do opracowania innowacji produktowej lub procesowej), wdrożenie innowacji (komercjalizacja wytworzonych w toku prac B+R rozwiązań), infrastruktura B+R (inwestycje w infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia prac badawczych), cyfryzacja (inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie), zazielenienie przedsiębiorstw (transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym), internacjonalizacja (zagraniczna promocja produktów) oraz kompetencje (szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie realizowanego projektu). Każdy projekt może obejmować jeden lub kilka różnych modułów.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 8 lutego 2024 r. (do godz. 16:00).

Z całości budżetu w wysokości 1,335 mld zł, połowa zostanie przeznaczona na projekty konsorcjów z udziałem dużych przedsiębiorstw, a druga połowa na projekty konsorcjów bez udziału dużych przedsiębiorstw. Minimalny poziom wydatków kwalifikowanych dla pojedynczego projektu to 2 mln zł.