PALIWA GAZOWE – GŁÓWNY FILAR MIKSU GRZEWCZEGO

19.04.2024

Należy rzetelnie informować o zastosowaniu gazu w ogrzewnictwie

Środowiska reprezentujące podmioty prowadzące działalność na rynku paliw gazowych i gazowych urządzeń grzewczych stoją na stanowisku, że jednym z filarów transformacji energetycznej powinna być rzetelna informacja. Ma ona pozwolić na dobór technologii grzewczej dostosowany do potrzeb odbiorców zarówno z punktu widzenia wymagań funkcjonalnych, jak i uwarunkowań ekonomicznych czy standardów środowiskowych. Wprowadzane na poziomie unijnym nowe regulacje dotyczące wykorzystania paliw gazowych jako indywidualnych źródeł ciepła stwarzają dodatkowe okoliczności, które należy uwzględnić przy indywidualnych decyzjach inwestycyjnych. Nie ma jednak mowy o wprowadzeniu gwałtownych zmian, nastawionych na bezwarunkowe zakazanie korzystania z gazu do ogrzewania. Przyjmowane regulacje pozostawiają krajom członkowskim pewną dozę swobody w ramach działań dostosowawczych, które będą rozkładane na lata, a nawet dekady. W tej sytuacji nieuzasadnione i nieuprawnione jest wzniecanie paniki medialnej, która może skłaniać użytkowników do podejmowania nieoptymalnych wyborów. Izba Gospodarcza Gazownictwa, wraz z Polską Organizacją Gazu Płynnego i Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, postanowiły połączyć siły na rzecz działań informacyjnych i edukacyjnych, których celem jest prezentowanie w sposób odpowiedzialny potencjalnych skutków nowych regulacji dla odbiorców paliw gazowych. Regulacje te w zależności od sytuacji przez wiele lat dopuszczać będą korzystanie z samodzielnych kotłów gazowych lub umożliwiać ich wykorzystanie w ramach określonych rozwiązań grzewczych.
Izba Gospodarcza Gazownictwa