Praktyczne problemy związane z podatkiem VAT w przetargach publicznych – Webinar & case study

20.02.2024

Izba Gospodarcza Gazownictwa z Kancelarią JDP Drapała & Partners zaprasza na webinarium Praktyczne problemy związane z podatkiem VAT w przetargach publicznych – Webinar & case study, które odbędzie się 28 lutego 2024 r. w godzinach 10.00 – 11.30.

Proces składania oferty w ramach zamówień publicznych to temat trudny i wieloaspektowy. Należy pamiętać o szeregu istotnych kwestii, także od strony podatkowej. Przedsiębiorcy często mają wątpliwości, jakie dane dotyczące VAT, w tym jaką stawkę, należy podać w ofercie, a błędnie uzupełnione formularze wiążą się z poważnymi konsekwencjami, łącznie z odrzuceniem oferty.

W trakcie naszego spotkania omówimy:

  • proces składania oferty od strony podatkowej;
  • status i dane przedsiębiorcy w zakresie VAT (dla celów oferty);
  • procedurę odwoławczą w przypadku nieprawidłowości podatkowych w ofercie;
  • sposoby zabezpieczenia się przed podaniem niewłaściwej stawki VAT.

Program

  • Oferta składana w procesie zamówień publicznych – o czym trzeba pamiętać?
  • VAT ofercie PZP – konsekwencje nieprawidłowego określenia stawki VAT
  • Procedura wyjaśniająca i odwoławcza – etapy i przebieg
  • Dostępne środki uzasadniające prawidłowość stawki VAT na przedmiot zamówienia
Pokaż więcej