ST-IGG-0204:2023

Przeliczniki i rejestratory
Conversion devices and recorders

wersja elektroniczna
355,95 
wersja papierowa
604,80 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
21 lipca 2023 r.
NR ISBN
978-83-61909-58-3

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania konstrukcyjne, funkcjonalne i metrologiczne dotyczące urządzeń elektronicznych, stosowanych w pomiarach objętości i energii gazu ziemnego.

Omówiono zasady współpracy urządzeń w układzie pomiarowym oraz zasady współpracy przeliczników z urządzeniami telemetrycznymi.

Określono rodzaje łącz cyfrowych, podano podstawowe wymagania dla urządzeń odnośnie procedur sprawdzania właściwości metrologicznych.

W standardzie określono ponadto wymagania funkcjonalne dla rejestratorów objętości i rejestratorów parametrów gazu.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Symbole i skróty
 5. Przeliczniki
  • Przeznaczenie i ogólna zasada pracy
  • Klasyfikacja przeliczników
  • Wymagania
  • Zasady współpracy przeliczników z gazomierzami
  • Zasady współpracy kalkulatorów przeliczników typu 2 z przetwornikami i czujnikami pomiarowymi
  • Interfejsy komunikacyjne przeliczników
  • Protokoły komunikacyjne stosowane w przelicznikach
  • Oprogramowanie przeliczników i ich funkcjonalności
  • Współpraca przeliczników z urządzeniami stacji gazowych
  • Współpraca przeliczników z systemami zdalnego nadzoru
 6. Rejestratory objętości
  • Przeznaczenie i ogólna zasada pracy
  • Klasyfikacja rejestratorów objętości
  • Wymagania
  • Oznakowanie
  • Instrukcje instalowania i użytkowania
  • Zasady współpracy rejestratorów z gazomierzami
  • Interfejsy komunikacyjne rejestratorów
  • Protokoły komunikacyjne stosowane w rejestratorach
  • Oprogramowanie rejestratorów objętości i ich funkcjonalności
  • Współpraca rejestratorów z urządzeniami lokalnej automatyki
  • Współpraca rejestratorów z systemami zdalnego nadzoru
 7. Rejestratory parametrów gazu
  • Przeznaczenie i ogólna zasada pracy
  • Klasyfikacja rejestratorów
  • Wymagania
  • Zasady współpracy rejestratorów z gazomierzami z wyjściami impulsowymi
  • Zasady współpracy rejestratorów z zewnętrznymi przetwornikami i czujnikami pomiarowymi
  • Interfejsy komunikacyjne rejestratora
  • Protokoły komunikacyjne stosowane w rejestratorach
  • Oprogramowanie rejestratorów parametrów gazu i ich funkcjonalności
  • Współpraca rejestratorów parametrów gazu z urządzeniami lokalnej automatyki
  •  Współpraca rejestratorów parametrów gazu z systemami zdalnego nadzoru
 8. Metody zabezpieczeń
  • Interfejsy dostępowe
  • Bezpieczeństwo interfejsów
  • Konta dostępowe
  • Hasło
  • Uwierzytelnianie
  • Uwierzytelnianie dostępu przez łącza komunikacyjne w trybie szyfrowanym

Załącznik A (normatywny) – Opis łącza RS-GAZ 2
Załącznik B (informacyjny) – Uwagi i zalecenia o charakterze informacyjnym do zagadnień związanych z korekcją krzywej gazomierza
Załącznik C (informacyjny) – Procedury badania dokładności
Załącznik D (informacyjny) – Współpraca przeliczników z gazomierzami zwiężkowymi
Załącznik E (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania