ST-IGG-0204:2023

Przeliczniki i Rejestratory
Flow computers and Recorders

wersja papierowa
492,00 
wersja elektroniczna
369,00 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategorie: ,
Dostawa
delivery-icon
?
Do każdego zamówienia doliczane są koszty obsługi w wysokości 8 zł + 23% VAT.
Wersje elektroniczne dokumentów wysyłane są na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
Wersje papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną.
Do każdego zamówienia doliczane są koszty obsługi w wysokości 8 zł + 23% VAT.
Wersje elektroniczne dokumentów wysyłane są na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
Wersje papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną.
Dokument aktualny
TAK
Data ustanowienia
21.07.2023
Zastępowane dokumenty
Brak. Wydanie 1
nr ISBN

Informacje dodatkowe

W standardzie podano wymagania i procedury sprawdzeń elektronicznych urządzeń pomiarowych stosowanych w pomiarach objętości i/lub energii gazu.

Standard wprowadza między innymi wymagania konstrukcyjne dla:

– przeliczników współpracujących z gazomierzami posiadającymi wyjścia impulsowe, zwężkowymi oraz wyposażonymi w łącza analogowe i cyfrowe,

– rejestratorów objętości,

– rejestratorów parametrów gazu.

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa.

Niniejszy Standard Techniczny uwzględnia wymagania zawarte w:

  • PN-EN 12405-1:2019-01 Gazomierze – Przeliczniki – Część 1: Przeliczanie objętości
  • PN-EN 12405-2:2012 Przeliczniki – Część 2: Przeliczanie energii
  • PN-EN ISO 5167-1:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 1: Zasady i wymagania ogólne.

Standard Techniczny zawiera 1 załącznik normatywny, 3 załączniki informacyjne oraz bibliografię.

Spis treści

1        Zakres standardu

2        Dokumenty powołane

3        Terminy i definicje

4        Symbole i skróty

5        Przeliczniki 12

5.1               Przeznaczenie i ogólna zasada pracy. 12

5.2               Klasyfikacja przeliczników. 12

5.3               Wymagania.

5.3.1       Warunki odniesienia

5.3.2       Warunki znamionowe użytkowania (warunki pracy) przelicznika

5.3.3       Warunki bazowe

5.3.4       Wymagania konstrukcyjne. 13

5.3.5       Wymagania metrologiczne przeliczników. 14

5.4               Zasady współpracy przeliczników z gazomierzami 17

5.5               Zasady współpracy kalkulatorów przeliczników typu 2 z przetwornikami  i czujnikami pomiarowymi 24

5.6               Interfejsy komunikacyjne przeliczników. 24

5.7               Protokoły komunikacyjne stosowane w przelicznikach. 24

5.8               Oprogramowanie przeliczników i ich funkcjonalności 24

5.8.1       Metody obliczeniowe stosowane w przelicznikach. 24

5.8.2       Skład gazu w przeliczniku. 26

5.8.3       Zbiór danych pomiarowych wyznaczanych i rejestrowanych w przelicznikach

5.8.4       Dane rejestrowane

5.8.5       Sposób działania przeliczników w warunkach stanów awaryjnych

5.8.6       Sposób działania przeliczników w warunkach sprawdzenia

5.8.7       Czas przelicznika, dokładność, tryb pracy i synchronizacja zegara

5.8.8       Sposób korekcji błędów gazomierza współpracującego z przelicznikiem

5.8.9       System zabezpieczeń

5.8.10    Aktualizacja oprogramowania

5.9               Współpraca przeliczników z urządzeniami stacji gazowych

5.9.1       Współpraca przelicznika z urządzeniami do oznaczania składu gazu

5.9.2       Współpraca przeliczników z nawanialniami gazu. 34

5.9.3       Współpraca przeliczników z układami lokalnej automatyki stacji gazowej 34

5.10             Współpraca przeliczników z systemami zdalnego nadzoru. 34

 

6        Rejestratory objętości 35

6.1               Przeznaczenie i ogólna zasada pracy. 35

6.2               Klasyfikacja rejestratorów objętości 35

6.3               Wymagania. 35

6.3.1       Warunki odniesienia. 35

6.3.2       Zasilanie elektryczne. 35

6.3.3       Wymagania konstrukcyjne. 36

6.4               Oznakowanie. 39

6.5               Instrukcje instalowania i użytkowania. 39

6.6               Zasady współpracy rejestratorów z gazomierzami 39

6.6.1       Rejestrator zewnętrzny. 39

6.6.2       Rejestrator zewnętrzny ze sprzężeniem bezpośrednim.. 39

6.6.3       Rejestrator zintegrowany. 40

6.7               Interfejsy komunikacyjne rejestratorów. 40

6.8               Protokoły komunikacyjne stosowane w rejestratorach. 40

6.9               Oprogramowanie rejestratorów objętości i ich funkcjonalności 40

6.9.1       Metody obliczeniowe stosowane w rejestratorach. 40

6.9.2       Zbiór danych pomiarowych, wyliczanych i rejestrowanych w rejestratorach. 41

6.9.3       Sposób działania rejestratorów objętości w warunkach awaryjnych. 42

6.9.4       System zabezpieczeń. 42

6.9.5       Aktualizacja oprogramowania. 42

6.10             Współpraca rejestratorów z urządzeniami lokalnej automatyki 42

6.11             Współpraca rejestratorów z systemami zdalnego nadzoru. 42

 

7        Rejestratory parametrów gazu. 43

7.1               Przeznaczenie i ogólna zasada pracy. 43

7.2               Klasyfikacja rejestratorów. 43

7.3               Wymagania. 43

7.3.1       Warunki odniesienia. 43

7.3.2       Zasilanie elektryczne. 43

7.3.3       Wymagania konstrukcyjne. 43

7.4               Zasady współpracy rejestratorów z gazomierzami z wyjściami impulsowymi 44

7.5               Zasady współpracy rejestratorów z zewnętrznymi przetwornikami i czujnikami pomiarowymi 44

7.6               Interfejsy komunikacyjne rejestratora. 44

7.7               Protokoły komunikacyjne stosowane w rejestratorach. 44

7.8               Oprogramowanie rejestratorów parametrów gazu i ich funkcjonalności 44

7.8.1       Zbiór danych pomiarowych rejestrowanych w rejestratorach. 44

7.8.2       Sposób działania rejestratorów w warunkach awaryjnych. 45

7.8.3       System zabezpieczeń. 45

7.8.4       Aktualizacja oprogramowania. 45

7.9               Współpraca rejestratorów parametrów gazu z urządzeniami lokalnej automatyki 45

7.10             Współpraca rejestratorów parametrów gazu z systemami zdalnego nadzoru. 46

 

8        Metody zabezpieczeń. 46

8.1               Interfejsy dostępowe. 46

8.2               Bezpieczeństwo interfejsów. 46

8.3               Konta dostępowe. 47

8.4               Hasło. 47

8.5               Uwierzytelnianie. 47

8.5.1       Sesja. 47

8.5.2       Dostęp lokalny. 47

8.5.3       Dostęp przez łącza komunikacyjne. 48

8.6               Uwierzytelnianie dostępu przez łącza komunikacyjne w trybie szyfrowanym.. 48

8.6.1       Pojęcia. 48

8.6.2       Generowane po stronie systemu. 49

8.6.3       Weryfikacja w urządzeniu. 49

8.6.4       Przykład. 49

8.6.5       Kontekst GAZ-MODEM 3. 50

 

Załącznik A (Normatywny) 55

 

Załącznik B (Informacyjny) 57

 

Załącznik C (Informacyjny) 58

 

Załącznik D (Informacyjny) 66

 

Załącznik E (Bibliografia) 75