ST-IGG-0205:2023

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego
Evaluation of natural gases quality. Process gas chromatographs for natural gas analysis.

wersja elektroniczna
315,00 
wersja papierowa
341,25 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0205:2015
USTANOWIONY DNIA
21 lipca 2023 r.
NR ISBN
978-83-61909-62-0

Informacje dodatkowe

W standardzie określono jednolite wymagania, wytyczne, zalecenia oraz metody nadzoru i kontroli procesowych chromatografów gazowych stosowanych do kontroli jakości gazów ziemnych.

W standardzie pod pojęciem oceny jakości gazów ziemnych należy rozumieć ocenę składu gazu umożliwiającą wyliczenie wartości liczbowych wielkości fizykochemicznych gazu, istotnych z punktu widzenia procesów rozliczeniowych i kontroli ruchu na sieciach gazowych.

Postanowień standardu nie stosuje się do chromatografów gazowych do analizy zawartości związków siarki w gazach ziemnych.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Wymagania
  • Postanowienia ogólne
  • Pobieranie próbki
  • Zakres analityczny chromatografów gazowych
  • Wzorcowanie procesowych chromatografów gazowych
  • Okresowa kontrola pomiarowo-analityczna procesowych chromatografów gazowych
  • Transmisja danych
  • Zalecenia instalacyjne dla procesowych chromatografów gazowych

Załącznik A (informacyjny) – Nazewnictwo składników gazów ziemnych
Załącznik B (informacyjny) – Książka nadzoru zestawu procesowego chromatografu gazowego (wzór)
Załącznik C (informacyjny) – Metoda typu B doboru gazu wzorcowego
Załącznik D (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania