ST-IGG-0206:2023

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego.
Evaluation of natural gases quality. Laboratory gas chromatographs for natural gas analysis.

wersja elektroniczna
325,50 
wersja papierowa
352,80 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0206:2015
USTANOWIONY DNIA
22 listopada 2023 r.
NR ISBN
978-83-61909-69-9

Informacje dodatkowe

Standard Techniczny został opracowany w celu usystematyzowania i ujednolicenia wymagań, wytycznych, zaleceń, oraz metod nadzoru i kontroli chromatografów gazowych stosowanych w laboratoriach stacjonarnych do oceny jakości gazów ziemnych jak i mieszanin tego paliwa z wodorem i biometanem. Wymagania zostały tak sprecyzowane, że mogą jednocześnie stanowić wytyczne do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy doborze nowych zestawów laboratoryjnych chromatografów gazowych.

W standardzie pod pojęciem oceny jakości gazów ziemnych należy rozumieć ocenę składu gazu umożliwiającą wyliczenie wartości liczbowych wielkości fizykochemicznych gazu, istotnych z punktu widzenia procesów rozliczeniowych i kontroli ruchu na sieciach gazowych.

Postanowień standardu nie stosuje się do chromatografów gazowych do analizy zawartości związków siarki w gazach ziemnych.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Wymagania
  • Wprowadzenie
  • Zakres analityczny chromatografów gazowych
  • Wzorcowanie laboratoryjnych chromatografów gazowych
  • Okresowa kontrola pomiarowo-analityczna laboratoryjnych chromatografów gazowych
  • Analiza

Załącznik A (informacyjny) – Przykładowe algorytmy szacowania niepewności oznaczeń stężeń składników w próbkach gazów ziemnych
Załącznik B (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania