ST-IGG-0208:2018

Ocena jakości gazów ziemnych. Część 3 – Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w gazie ziemnym.
Evaluation of natural gases quality. Part 3 - Process gas chromatographs for determination of sulphur compounds in natural gas.

wersja elektroniczna
168,00 
wersja papierowa
249,90 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
N/D
USTANOWIONY DNIA
17 grudnia 2018 r.
NR ISBN
978-83-61909-67-5

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania, wytyczne, zalecenia oraz metody oznaczania zawartości związków siarki występujących w paliwach gazowych, w tym głównie siarkowodoru, tlenosiarczku węgla oraz tioli (merkaptanów) i siarczków alkilowych w zakresie od C1 do C4. W standardzie podano sposoby i wytyczne prowadzenia analiz jakościowo-ilościowych metodą chromatografii gazowej dla oznaczania związków siarki z użyciem metod laboratoryjnych oraz procesowych (on-line), istotne z punktu widzenia kontroli jakości paliw gazowych. W standardzie uwzględniono również inne niż chromatograficzne metody oznaczania związków siarki w paliwach gazowych. W standardzie określono zakres stosowania metod, szczegółowe aplikacje wybranych metod, wymagania dla prawidłowego pobierania  próbek do analiz laboratoryjnych oraz zasady doboru miejsc instalacji analizatorów procesowych do analiz związków siarki występujących w paliwach gazowych w sieciach gazowych.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Postanowienia ogólne
 5. Pobieranie próbek
  • Pobieranie próbek do analizatorów procesowych
  • Pobieranie próbek do analizy laboratoryjnej
 6. Zakres analityczny
  • Zakres analityczny dla chromatograficznych analizatorów procesowych
  • Zakres analityczny dla chromatograficznych analizatorów laboratoryjnych
  • Zakres analityczny dla metod innych niż chromatografia gazowa
 7. Metody oznaczania związków siarki
 8. Analizatory procesowe
  • Procesowe chromatografy gazowe z detektorami FPD
  • Okresowa kontrola pomiarowo-analityczna analizatorów procesowych do analiz związków siarki
 9. Analizatory laboratoryjne
  • Chromatografy gazowe z selektywnymi detektorami
  • Chromatografy gazowe z detektorami cieplno-przewodnościowymi (TCD)
  • Analiza próbki
  • Prezentacja wyniku końcowego
  • Szacowanie niepewności

Załącznik A (informacyjny) – Zestawienie przykładowych związków siarki, które mogą występować w surowych gazach ziemnych
Załącznik B (informacyjny) – Bibliografia