ST-IGG-0303:2022

Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie.
Pressure test methods for polymethylene pipelines and service lines for maximum operating pressure up to and including 1.0 MPa.

wersja elektroniczna
385,35 
wersja papierowa
411,60 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0301:2012
ST-IGG-0302:2013
USTANOWIONY DNIA
21 października 2022 r.
NR ISBN
978-83-61909-78-1

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania dla prób ciśnieniowych gazociągów z PE wykonanych z rur o klasie polietylenu nie mniejszej niż 80, zgodnych z PN-EN 1555-2, o szeregu wymiarowym SDR 11, 17, (17,6), dla średnicy nominalnej do DN  800 włącznie, o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP do 1,0 MPa włącznie.

Podano wymagania dotyczące objętości gazociągu podlegającego próbie, wartości ciśnienia próby, czasu jej trwania, dokładności i metod pomiaru ciśnienia i temperatury w trakcie jej przeprowadzania oraz niezbędnych urządzeń i wyposażenia pomiarowego. Czas trwania prób ciśnieniowych podano w zależności od zastosowanego do prób urządzenia pomiarowego i objętości geometrycznej badanych gazociągów. Przyjęto dwie metody pomiaru ciśnienia – standardową i precyzyjną.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Normy i standardy powołane
 3. Terminy, definicje, symbole i skróty
  • Terminy i definicje
  • Symbole i skróty
 4. Wymagania
  • Postanowienia ogólne
  • Parametry próby
  • Urządzenia
  • Warunki dopuszczenia gazociągu do próby
  • Wymagania bezpieczeństwa
 5. Próby ciśnieniowe
  • Postanowienia ogólne
  • Metoda standardowa
  • Metoda precyzyjna

Załącznik A – Podstawowe parametry elektronicznego rejestratora wyników pomiarów oraz wizualizacja próby
Załącznik B – Wartości objętości i odpowiadające im długości i średnice rur
Załącznik C – Przykłady obliczeń i ustalenia warunków próby
Załącznik D – Bibliografia